Olet tässä

Pikiruukin lammen ilmastusta jatketaan

15.12.2016

Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 14.12. jatkaa Pikiruukin alueella sijaitsevan lammen ilmastusta.  Ilmastuslaite käynnistetään, kun jää on tarpeeksi vahvaa suoja-aidan pystyttämiseksi. Seuraavaa talvea varten päätettiin selvittää, voidaanko lammen hapetus toteuttaa entistä turvallisemmin siten, ettei jäähän synny sulaa kohtaa.

Pikiruukin lammen laajuus on noin 5000 m² ja syvyys noin 1,5 metriä. Lampi kunnostettiin nykyiseen muotoonsa vuonna 2010 −2011 samalla, kun ympäröivää aluetta kehitettiin kaupunkikeskustan läheisyydessä olevana asuinalueena. Lammesta haluttiin tehdä kaupunkikuvallisesti kiinnostava kohde. Karppeja lampeen hankittiin pitämään se puhtaana levästä ja kasvillisuudesta. Kunnostus sai EU-tukea. Kalat hankittiin kaupungin kustannuksella.

Marraskuun 9. päivänä vs. tekninen johtaja teki päätöksen ilmastuksen lopettamisesta keskusteltuaan asiasta kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtajan kanssa.  Päätös perustui huoleen lasten turvallisuudesta. Marraskuun alussa ilman äkillisesti kylmetessä lampeen tuli viikonloppuna jääpeite, ja pieniä lapsia nähtiin luistelemassa jäällä hyvin lähellä avantoa.

Asiasta tehtiin kalojen vuoksi poliisille rikosilmoitus. Poliisin päätöksen mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta.

Lammen tilanteesta keskusteltiin kaupunkirakennelautakunnan kokouksen yhteydessä uudelleen 30. marraskuuta. Lautakunta päätti tuolloin, että asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen omaksi päätöspykäläkseen.

Lampi ei ole kaupungin ylläpitämä luistelupaikka, mutta alueen asukkaat ovat käyttäneet kohdetta tähän tarkoitukseen auraamalla lammen jäätä. Jäässä on ollut veteen happea tuovan ilmastuslaitteen johdosta avoin kohta, joka on pysynyt sulana läpi talven. Avanto on merkitty suoja-aidoin, jotka laitetaan paikoilleen, kun jää kantaa riittävästi sekä aidan että asennuksen tekevät ihmiset.

Kaupunki muistuttaa, että mikäli lampea käytetään talviulkoiluun, tapahtuu se omalla vastuulla. Lasten huoltajia kehotetaan valvomaan lapsia huolellisesti, mikäli jäällä liikutaan. Syksyisin lammen pinta voi jäätyä hyvinkin nopeasti yhden viikonlopun aikana, jolloin suoja-aitaa ei välttämättä pystytä heti asettamaan paikoilleen. Keväisin jää voi haurastua petollisen nopeasti.

Päivitetty 15.12.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta