Olet tässä

Rautatientorin ja linja-autoaseman alueen suunnittelu- ja toteuttamiskilpailu ratkaistu

21.6.2016

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.6.2016 valita rautatientorin ja linja-autoaseman alueen suunnittelu- ja toteuttamiskilpailun voittajaksi sekä jatkoneuvottelujen ja -suunnittelun pohjaksi ehdotuksen "DoReMi". Ehdotuksen tekijänä on Lujatalo Oy paikallisten yhteistyökumppaneiden NSA Yhtiöt Oy:n ja WasaCon Kokkola Oy:n kanssa.

Rautatientorille on suunniteltu uutta käyttöä jonkin aikaa. Nyt paikalle laaditaan uutta asemakaavaa, jossa alueen käyttöehtoja muutetaan myös asumisen mahdollistavaksi. Kaavatyö on käynnissä parhaillaan.  Rautatientori on laajin uuteen käyttöön tuleva kohde Kokkolan keskustassa.

Rautatientorin jatkosuunnittelun pohjaksi pyydettiin yrityksiltä ehdotuksia, joista ilmenee näkemys korttelin käytöstä sekä rakennusten sijoituksesta ja muodosta yleisellä tasolla. Ehdotukset on laadittu asiaa valmistelleen kaupungin työryhmän määritelmien pohjalta. Kilpailuaika oli 1.2.−4.5.2016

Suunnittelutyöryhmä sai määräaikaan mennessä kaksi ehdotusta, jotka luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva tuomaristo arvioi. Tuomaristoon kuuluivat kaupunginhallituksen keskuudestaan nimeämät jäsenet Pentti Haimakainen (puheenjohtaja), Anneli Palosaari, Mauri Salo, Alpo Ylitalo ja Raimo Hentelä. Lisäksi tuomaristoon kuului yhdeksän hengen viranhaltijaryhmä.

Suunnittelu- ja toteuttamiskilpailulla kaupunki halusi löytää alueen rakentumisen mahdollistavalle kehittämiselle toiminta- ja toteuttamismallin sekä kilpailualueen rakentavan kumppanin tai kumppaneita.

Tuomaristo piti molempia ehdotuksia useimmista lähestymisnäkökulmista ansiokkaina ja ehdotuksiin oli panostettu kiitettävässä määrin. Tämä panostus antoi kuvan voimakkaasta sitoutumishalusta hankkeen toteutukseen. Panostus näkyi myös kilpailun tasaisuutena.  Tasaisuutta kuvasi muun muassa se, että kokonaispistemäärien ero jäi pieneksi (16 prosenttia voittaneen eduksi).

Voittaneen ehdotuksen "DoReMi" kokonaisote, tunnelma ja ensivaikutelma on vahva. Julkisivujen käsittelyn pohjaksi on ansiokas analyysi Kokkolan keskustan korttelirakenteesta. Sen pohjalta on löydetty hyvä tapa soveltaa uudisrakentamista nykyiseen rakenteeseen. Rakennusmassojen muotokieli ja pienet sisäänvedot ovat kokkolalaisia. Voittaneen ehdotuksen ansiokasta kaupunkikuvallista lähtökohtaa heikensivät korkea tornitalo ja mittasuhteiltaan väärä aukio. Myös pysäköintitalon toimivuutta arvioitiin kriittisesti, vaikka sen sijaintia pidettiin kaupunkikuvallisesti perusteltuna.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunkia edustaa jatkoneuvotteluissa ja -suunnittelussa tuomarointivaiheen viranhaltijaryhmä ja hankkeen ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus. Ehdotukset asetetaan esille kuntalaispalautteen mahdollistamiseksi. Kuntalaispalautteen sekä jatkoneuvottelujen ja -suunnittelun tuloksena saadusta tarkistetusta suunnitelmasta sekä toteuttamissopimuksesta päätetään erikseen, kuitenkin viimeistään 1.5.2017

Päivitetty 21.6.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta