Olet tässä

Torkinmäen koulun ja päiväkodin toiminta käynnistyy uudisrakennuksessa

22.12.2016

Kokkolan kaupungin ensimmäinen elinkaarihanke, Torkinmäen koulu ja päiväkoti, on valmistunut. Joulukuun aikana rakennuksessa on tehty lähinnä viimeistely- ja kalustamistöitä. Koulutyö uudessa rakennuksessa alkaa 2.1. ja päiväkodissa aloitetaan viikkoa myöhemmin.

Torkinmäen koulun ja päiväkodin suunnittelussa ja toiminnassa punaisena lankana on yhteistoiminnallisuus. Rakennuksen suunnittelu pohjautuu henkilökunnan ja sivistyskeskuksen yhdessä laatimaan pedagogiseen suunnitelmaan. Koulun ja päiväkodin toiminnan kehittäminen perustuu puolestaan kehittämissuunnitelmaan, joka edistää yhteisopettajuutta, työparitoimintaa, projektityöskentelyä sekä yhteistoiminnallista oppimista ja johtamista.

Tiloissa ja kalustamisessa on lähdetty siitä, että rakennuksesta löytyy erilaisia oppimisen ja toimimisen tiloja eri-ikäisille lapsille ja oppilaille. Tilat on tarkoitettu kaikkien yhteiseen käyttöön. Periaatteena on avoin ja ubiikki oppimisympäristö, jossa kannustetaan toiminnallisuuteen ja liikkumiseen perinteisen kotiluokassa toimimisen sijaan. Tarkalla etukäteissuunnittelulla pyritään siihen, että kaikki tilat myös ovat tehokkaassa käytössä ja tilat inspiroivat oppimaan.

Tilat muunneltavissa toiminnan mukaan

Kaksikerroksisen rakennuksen tilat on jaettu soluihin. Tiloissa on neljä oppimisen solua lasten ja oppilaiden ikäluokkien mukaan. Lisäksi omat tilansa on hallinnolle ja oppilashuollolle sekä aineenopetukselle, mikä avaa uusia mahdollisuuksia varsinkin varhaiskasvatukselle. Pienemmissä päiväkodeissa ei yleensä erillisiä aineenopetustiloja ole, mutta Torkinmäellä tiloja voi hyödyntää monipuolisesti myös varhaiskasvatuksen toiminnassa. Kahteen osaan jaettava liikuntasali on iltaisin myös koulun ja päiväkodin ulkopuolisten ryhmien käytössä.

Solujen luokkatilat ja opetusharjoittelun ohjaustilat keskittyvät soluaulan ympärille. Kaikki tilat on fyysisesti muunneltavissa toiminnan tarpeiden mukaan. Niin luokat kuin soluaulatkin voidaan jakaa useammaksi tilaksi erilaisilla verhoratkaisuilla ja jakokalusteilla.

Taidetoimikunta on valinnut Torkinmäen koulun ja päiväkodin taideteoksiksi kokkolalaisen valokuvaajan Joni Virtasen valokuvateoksia, joista ensimmäinen valmistuu ruokasaliin vuodenvaihteeseen mennessä, sekä tamperelaisen kuvanveistäjän Hanna Vihriälän helmiteoksen Hiirenvirna, joka valmistuu kesällä 2017. Niin ikään kesällä sijoitetaan takaisin koulun pihalle kunnostettu Aimo Tukiaisen Pallopeli – veistos.

Koulun ja päiväkodin piha-alueet palvelevat myös lähialueen asukkaita. Päiväkodin osalta piha on jo valmiina ja koulun osalta pihatyöt käynnistyvät keväällä roudan sulaessa. Koulun piha viimeistellään tulevan kesän aikana. Lähiliikuntapaikka puolestaan on tarkoitus rakentaa Korpintien varteen vuoden 2017 aikana.

Elinkaarisopimuksen mukaisesti palveluntuottaja Caverion Suomi Oy:n vastuulla on seuraavien 20 vuoden ajan kiinteistönhoito, rakennuksen kunnossapito, siivous ja ulkoalueiden hoito. Ainoastaan vahtimestari- ja ruokapalvelut ovat kaupungin vastuulla.

Päiväkodista yläkouluun

Torkinmäen uudisrakennuksessa toteutuu ensimmäistä kertaa mahdollisuus jatkaa samassa rakennuksessa päiväkodista aina perusopetuksen loppuun saakka. Lisäksi rakennukseen sijoittuu Keski-Pohjanmaan YES-keskus, joka palvelee oppilasryhmiä myös alueen muista perusopetuksen kouluista ja toisen asteen koulutuksesta.

Suurimmillaan Torkinmäen koulussa ja päiväkodissa on noin 450 peruskoululaista, 120 varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvaa lasta, joista 40−50 on esiopetukseen osallistuvaa lasta. Työntekijöitä on koulussa ja päiväkodissa yhteensä 50−60. Torkinmäen koulu toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajaopiskelijoiden opetusharjoitteluympäristönä, joten aina syksyisin ja keväisin koulussa työskentelee myös 40 opetusharjoittelijaa.

Torkinmäen yhtenäinen peruskoulu tulee toimimaan joustavasti sen mukaan, minkä kokoinen ikäluokka on tulossa esiopetukseen ja sitä myöden 1. luokalle. Tilannetta tarkastellaan vuosittain. Tarkoituksena on, että ryhmiä muodostetaan ja oppilaita sijoitetaan joustavasti koko 1. luokan oppilaaksiottoalueelta (Kaustari, Jokilaakso, Torkinmäki) ja 7. luokan alkaessa Torkinmäen ja Hakalahden koulun kesken.

Mikäli tulossa oleva ikäluokka on suuri, suunnitellaan yhteistyössä Hakalahden koulun kanssa luokkien 7-9 sijoittumista. Yhtenä mahdollisuutena on myös oppituntien jakaminen sekä Torkinmäkeen että Hakalahteen, sillä kouluilla on yhteiset opettajat. Syksyllä 2017 kaikki Torkinmäen koulun nykyiset kuudesluokkalaiset mahtuvat aloittamaan yläkoulun Torkinmäellä.

Sivun alkuun

Päivitetty 22.12.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta