Olet tässä

Uusi hallintosääntö lähetekeskustelussa

20.12.2016

Kokkolan kaupungin hallintomallia uudistetaan. Tähän vaikuttaa uusi kuntalaki, muut uudet säännökset sekä kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen kuntayhtymä Soiten alaisuuteen.

Kaupungin viranhaltijoiden ja valtuustoryhmien edustajien muodostama työryhmä on valmistellut ehdotuksen kaupungin uudeksi hallintosäännöksi syyskuusta 2016 alkaen. Hallintosääntöehdotuksesta käytiin lähetekeskustelu kaupunginhallituksessa maanantaina 19. joulukuuta.

Päätettäväksi kaupunginhallitukseen sääntö tulee tammikuussa, ja lopullisesti sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Uuden hallintosäännön on määrä tulla voimaan 1. kesäkuuta 2017, joten se tulee voimaan seuraavien kuntavaalien jälkeen.

Ehdotuksena kolme lautakuntaa

Hallintosääntö lähtee kahden toimialan mallista, minkä lisäksi kaupungilla toimii yhteisiä asioita hoitava konserni- ja keskushallinto. Toimialat ovat sivistystoimi ja tekninen toimi, joilla on yhteensä kolme lautakuntaa.
Kaikissa kolmessa lautakunnassa on hallintosääntöehdotuksen mukaan kymmenen jäsentä. Lautakuntien puheenjohtajisto valitaan kaupunginvaltuutettujen joukosta.

Lisäksi organisaatioon kuuluu 11-jäseninen kaupunginhallitus ja sen alaisuudessa toimiva konserni- ja kaupunkikehitysjaosto. Kaupunginvaltuuston jäsenmääräksi on päätetty jo aiemmin 43.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen alaisuuteen voidaan perustaa tarvittaessa eri asioihin keskittyviä jaostoja.

Korvaa monta erillistä sääntöä

Hallintosäännöllä korvataan aiemmat erilliset johtosäännöt, ja tämän vuoksi ehdotuksessakin on runsaat 60 sivua.

Hallintosääntöehdotuksessa on kaikkiaan viisi osa-aluetta: hallinnon ja toiminnan järjestäminen, talous ja valvonta, valtuusto, päätöksenteko- ja hallintomenettely sekä palkkiosääntö.

Palkkiosäännössä määritellään luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot. Tätä varten on vertailtu kattavasti eri kaupunkeja, ja näin on pyritty löytämään Kokkolaan soveltuva keskimääräinen palkkiotaso. Palkkiosääntöehdotus sisältää korotuksia aiempiin korvauksiin nähden. Johtavien luottamushenkilöiden osalta lähdetään edelleen vapaaehtoisuuden, ei pää- tai sivutoimisuuden pohjalta.

Kaupunkiorganisaatiossa toimii vuonna 2016 kuusi lautakuntaa, joista yksi on vuoden vaihteessa toimintansa lopettava sosiaali- ja terveyslautakunta.

Sivun alkuun

Päivitetty 20.12.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta