Olet tässä

Vuoden 2017 talousarviossa sekä säästötavoitteita että uusia toteutuksia

13.12.2016

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kokkolan kaupungin talousarvion vuodelle 2017 kokouksessaan maanantaina 12. joulukuuta.

Talousarvio perustuu 21,75:n kunnallisveroprosentille, missä on 0,25 korotus vuoteen 2016 nähden. 

Toimintamenojen on laskettu olevan ensi vuonna 352 miljoonaa euroa. Verotulojen on arvioitu olevan 189 milj. euroa eli noin 54 % toimintamenoista.

Kiinteistöveroista on korotettu tälle vuodelle vakituisten asunnon kiinteistöveroa 0,10 prosenttia 0,70 prosenttiin ja rakentamattomien tonttien veroa 0,75 prosenttia 3,25 prosenttiin. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron korotus on 0,10 prosenttia 1,10 prosenttiin, samoin voimalaitosten veron nosto 0,20:lla 1,60 prosenttiin. Yleinen kiinteistöveroprosentti on edelleen 1,25.

Kunnallisverojen tuoton arvioidaan olevan ensi vuonna 158 milj, yhteisöveron 14 milj. ja kiinteistöveron 17 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia lasketaan saatavan 87 milj. euroa, mikä on 1,6 miljoonaa enemmän kuin vuoden 2016 talousarviossa. Kiinteistöjen ja maa-alueiden myynneistä lasketaan saatavan 1,9 miljoonaa euroa.

Talousarvio on laadittu siten, että kaupungin velkaantuminen saadaan suunnitelmakaudella taittumaan. Tavoite on saada tulevana vuonna tuloslaskelmaan ylijäämää 0,15 miljoonaa euroa. Tällä tavoitellaan nykyistä suotuisampia lähtökohtia vuosien 2018–19 talousarvioille.

Talousarvio sisältää määrärahoja mm. seuraaviin kohteisiin:
 • maa- ja vesialueiden ostoon 1,3 milj. euroa
 • kaupungin omistamien tarpeettomien rakennusten purkuun 250 000 euroa
 • kaupungin kanssa tehtävän sähköisen asioinnin tietoteknisten alustojen hankintaan 50 000 euroa
 • Tankarin saaren ponttonilaiturin toteuttamiseen 100 000 euroa
 • päiväkotien sisä- ja ulkoleikkivälineiden hankintaan 25 000 euroa ja päiväkotien kalustamiseen 20 000 euroa
 • lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen 70 000 euroa, josta Isokylän skeittipaikkaan 50 000 euroa
 • Torkinmäen alueen lähiliikuntapaikan rakentamiseen 300 000 euroa
 • Trullevin ulkoilureitin uuden osan viimeistelyyn ja sillan rakentamiseen 50 000 euroa
 • koulujen korjaukseen 1 milj. euroa
 • Chydeniuksen koulun suunnitteluun ja mahdolliseen urakkakilpailutukseen 400 000 euroa
 • kouluverkkoselvitykseen 700 000 euroa
 • jäähallin ilmastointikoneen uusimiseen 400 000 euroa
 • kaupungintalon peruskorjaustöihin 2,5 miljoonaa euroa
 • liikenneväylien investointeihin 3,5 milj. euroa
 • Länsipuiston peruskunnostukseen ja muiden puistojen ja leikkipaikkojen rakentamiseen 200 000 euroa
 • väylämerkkien ja linjataulujen uusimiseen 30 000 euroa
 • viranomaislaiturin uusimiseen Potissa 40 000 euroa
 • Vladimir Froloffin patsaan perustuksen tekemiseen 15 000 euroa
 • terveydenhuollossa varataan Kokkolan sairaala-alueelle rakennettavan hyvinvointipalvelukeskuksen tilaratkaisuihin sekä Kälviän, Lohtajan ja Ullavan palveluverkon tilaratkaisuihin kumpaankin 900 000 euroa

Talousarvion toteumaa tarkastellaan laajemmin neljästi vuodesta osavuosikatsauksena ja kuukausittain tilanneseurantana.

Budjetista useita äänestyksiä

Kaupunginvaltuuston kokouksessa käytiin 10 äänestystä valtuutettujen tekemistä aloitteista. Niistä seurasi muutoksia opetusryhmiin, Rantakadun pysäköintiin sekä Kirkonmäen urheilukenttään.

Opetusryhmien pienentämiseen varattiin 50 000 euroa toisin kuin kaupunginhallituksen ehdotuksessa oli. Ehdotuksen teki valtuutettu Jarmo Rasmus (kd.), ja se voitti kaupunginhallituksen ehdotuksen äänin 30–19 (poissa 2).

Kaupungin keskustassa Rantakadulla jatketaan maksuttoman pysäköinnin kokeilua, joka on ollut käytössä jo tämän vuoden lopulla. Myös tämän ehdotuksen teki valtuutettu Rasmus, ja se voitti äänestyksessä äänin 47–2 (poissa 2).

Kirkonmäen urheilukentän pinnoite uusitaan niillä varoilla, jotka oli budjetissa varattu myöhemmäksi siirtyvään kaupungin omistamien kiinteistöjen viemäröintiin. Kenttää koskevan esityksen teki valtuutettu Janne Jukkola (kok.), ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto äänesti myös Ykspihlajan koulusta. Koulun suunnittelulle esitettiin varattavaksi erillinen määräraha kouluverkon tarkasteluun määritellyistä varoista. Valtuutettu Esa Kantin (sd.) tekemä ehdotus jäi vähemmistöön äänin 23–27 (poissa 2). Näin ollen Ykspihlajan koulua tarkastellaan yhdessä muun kouluverkon kanssa kaupunginhallituksen budjettiehdotuksen mukaisesti.

Kokous kesti kaikkiaan lähes seitsemän tuntia.

Päivitetty 13.12.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta