Olet tässä

Luonto korostuu Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto –kyselyn vastauksissa

24.3.2016

Kokkolalaisilla oli mahdollisuus osallistua Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston valmisteluun vastaamalla verkkokyselyyn 29.1.−21.2. Karttapohjaiseen kyselyyn saatiin yhteensä 145 vastausta.

Kaupunkilaisia pyydettiin kertomaan omista mielipaikoistaan ja –reiteistään sekä Kokkolalle arvokkaista kohteista, jotka sijaitsevat suunnitellulla kaupunkipuistoalueella. Lisäksi kaupunkilaisilta kysyttiin kehittämisideoita alueeseen liittyen. 

Kyselyyn vastasi pääsääntöisesti keskustaajamassa tai keskustassa asuvia kaupunkilaisia. Vastaajista yli 80 prosenttia on 31-70 –vuotiaita. Suurin yksittäinen ikäryhmä on 31-40 –vuotiaat, joita vastaajista on lähes neljännes.

Mielipaikoissa luonto koetaan rakennettua ympäristöä tärkeämmäksi. Suunnitellulla kaupunkipuistoalueella mielipaikoista reippaasti yli puolet liittyvät luontoon tai luontomaisemaan. Kaupunkimaisemassa mielipaikka mielletään sijaitsevan vain vajaassa 10 prosentissa vastauksista. Vastauksissa merellisyys ja merimaisemat nousevat erityisesti esiin. 

Kaupunkilaisten mielireitit sijoittuvat Suntin varrelle, Meripuistoon, Halkokarin ja Mustakarin välille sekä Sannanrannan, Elban ja Harrinniemen välille. Lähes puolet vastaajista ilmoittaa liikkuvansa mielireitillä kävellen, viidesosa koiraa ulkoiluttaen ja viidesosa pyöräillen.

Mikäli mielipaikoissa luonto ja luontokohteet korostuvat, niin Kokkolalle arvokkaiksi koetuissa kohteissa sitä vastoin näkyy rakennettu ympäristö. Lähes 22 prosentissa vastauksista mainittiin rakennus tai rakennelma, 18 prosentissa historiallinen kohde ja vajaassa 18 prosentissa liikunta-, virkistys-, tai ulkoilupaikka. Vastauksissa nostetaan esiin muun muassa keskustan vanhat rakennukset, Neristan ja Suntin venevajat.

Kyselyn perusteella kehittämiskohteet liittyvät muun muassa pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen keskusta-alueella, kauppatorin parempaan hyödyntämiseen sekä puistoalueiden kehittämiseen. Monessa vastauksessa kiinnitetään huomiota myös Suntin tilaan.

Kyselyn yhteenvetoa käytetään aineistona esiselvitysraportin kokoamisessa. Kyselyn tulokset esiteltiin 23.3. järjestetyssä teematyöpajassa.

Sivun alkuun

Päivitetty 24.3.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta