Olet tässä

Vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus on julkaistu

14.6.2016

Kaupungin toiminnan ja talouden tilanteesta on laadittu osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 30.4. Kokonaisarvion perusteella kaupungin tulos on kehittymässä suunnitelmien mukaan. Tulos on kuitenkin huono siitäkin huolimatta, että tavoitteessa pysyttäisiin. Säästöjen ja rakennemuutosten toteuttaminen ovat tässä tilanteessa avainasemassa.

Käyttötalouden toimintatuotot ilman liikelaitoksia ovat kasvaneet 4,7 prosenttia vuodesta 2015. Toimintakuluissa kasvua on viime vuoteen verrattuna 1,3 prosenttia. Tuloja ovat kasvattaneet muun muassa asiakasmaksujen korotukset vuoden vaihteessa. Kulukasvu on vielä maltillista ja viime vuosien keskimääräistä kasvutasoa alhaisempi. Toimintakate on -86,63 miljoonaa euroa, mikä on 186 000 euroa parempi kuin vuonna 2015 vastaavana ajankohtana.

Verotulot ja valtionosuudet ovat kasvaneet ennakoitua paremmin. Verotuloissa kasvua viime vuoteen verrattuna on 4,1 prosenttia ja valtionosuuksissa 10,4 prosenttia. Verotuloja kasvattaa lähinnä tuloveroprosentin nosto tälle vuodelle. Lisäksi kaupungin työllisyyskehitys ei ole merkittävästi heikentynyt.

Kuntaliiton uusi veroennuste ennakoi Kokkolan vuoden 2016 verotulojen pienenevän vuodesta 2015. Toteutuessaan ennuste merkitsisi 3−4 miljoonan euron vajetta kaupungin tulotavoitteeseen. Kaupungin arvio on optimistisempi perustuen yhteisöverotuoton tarkempaan arviointiin tilinpäätöksen 2015 ja talouden yleisen piristymisen pohjalta. Kuntaliiton ennusteeseen on kuitenkin suhtauduttava vakavasti.

Ennakkoarvio tilikauden tuloksesta vastaa talousarvion tavoitteen mukaista 5,3 miljoonan euron alijäämää. Kaupungin talouden kokonaistilanne kuitenkin heikkenee edelleen ja tulos on huono siitäkin huolimatta, että tässä tavoitteessa pysyttäisiin. Kokkolan taloustilanteessa ja Kokkolan kokoluokan kaupungissa tulosvaatimus pitäisi olla vähintään 20 miljoonaa euroa vuoden 2016 tavoitetta suurempi.

Säästöjen ja rakennemuutosten toteuttaminen ovat avainasemassa. Tällä hetkellä kolme neljästä kriisikunnan kriteeristä, lainamäärä per asukas, suhteellinen velkaantuneisuus ja veroprosentti, täyttyy jo nyt eikä niiden osalta ole näkyvissä käännettä. Kaupunkikonsernin lainamäärä ylittää tänä vuonna
500 miljoonaa euroa. Useiden kymmenien miljoonien eurojen korkoriski lähivuosina kasvaa jatkuvasti talouden elpyessä. Suhteellinen velkaantuneisuus on lähes 100 prosenttia ja verorasitus on maakuntakeskusten korkein.

Suurimmat riskit liittyvät toimintakulujen kehitykseen. Mikäli kulukasvu asettuu jatkossa 2−3 prosentin välille, niin tulos heikkenee 3 – 6 miljoonaa euroa verrattuna huhtikuun tilanteeseen. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat tänä vuonna yli 6 prosentin kasvussa. Vastaavasti viime vuonna kulut jopa alenivat.

Osavuosikatsaukset tullaan lisäämään valtuustokäsittelyn jälkeen verkkosivuille kohtaan Hallinto ja päätöksenteko> Talous> Toiminnan ja talouden seuranta.

Sivun alkuun

Päivitetty 14.6.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta