Olet tässä

Vuoden 2016 toinen osavuosikatsaus on julkaistu

4.10.2016

Kaupungin toiminnan ja talouden tilanteesta tammi-elokuulta laaditun osavuosikatsauksen mukaan kaupungin tulosennuste näyttää toteutuvan. Kaupunki ei ole kuitenkaan onnistunut omassa kulusopeutuksessaan. Mikäli merkittävää kulukarsintaa kaikilla toimialoilla ei kyetä tekemään, on talouden tasapainottamisen kuilu vuonna 2017 jopa kahden tuloveroprosentin suuruinen.

Kokonaisarvion perusteella kaupungin tulos on kehittymässä suunnitelmien mukaan. Käyttötalouden toimintatuotot ovat kasvaneet 3,6 prosenttia ja toimintakulut 2,5 prosenttia vuodesta 2015. Tuloja ovat kasvattaneet muun muassa asiakasmaksujen korotukset vuoden vaihteessa.

Kulukasvu on nopeutunut huhtikuun osavuosikatsauksesta, mutta on viime vuosien keskimääräistä kasvutasoa alhaisempi. Muut toimialat ja liikelaitokset ovat tasapainottaneet korkeaa sosiaali- ja terveysmenojen kasvua.

Verotulot ja valtionosuudet ovat ennakoitua paremmassa kasvussa. Vaikka Kuntaliiton veroennusteet eivät lupaa Kokkolalle verotulojen kasvua tänä vuonna, verotulotavoitteet näyttävät täyttyvän. Veroprosentin nosto, yritysten kohtuullinen tuloskunto ja kiinteistöverokertymän kasvu näyttävät riittävän noin 2 prosentin kokonaiskasvuun.

Valtionosuuksien kertymä on tammi-elokuussa hyvä, mutta lopullinen tilanne ja kehitys tarkentuvat vuoden aikana. Tulosennustetta valtionosuuksien kasvu ei muuta, koska niiden on talousarviossakin oletettu kasvavan. Ennusteen mukaan ensi vuonna verotulot alenevat ja valtionosuudet kasvavat vain nimellisesti.

Liikelaitos Kokkolan Veden ja Työplussan tulokset ovat maltillisesta kulukasvusta ja tuottojen lisääntymisestä johtuen tässä vaiheessa viime vuotta parempia. Liikelaitosten hyvät tulokset paikkaavat kaupungin omaa heikompaa talouskehitystä. Kuitenkin tämän vuoden jälkeen liikelaitokset on yhtiöitetty yhtä lukuun ottamatta. Niiltä saadut tuloutukset vastaavat enää noin kolmannesta 2010 – luvun huippuvuosien tilanteesta.

Investointeja on toteutunut vähän. Nettoinvestointibudjetin osalta tammi-elokuussa on toteutunut noin kolmannes vuosibudjetista. Hankkeet painottuvat loppuvuoteen eikä suuria uusia investointeja tänä vuonna ole. Suurinkin kohde, Torkinmäen koulu, rakennetaan elinkaarimallilla. Kaupungintalon peruskorjaukset jatkuvat ja ensimmäinen vaihe valmistunee tammikuussa 2017.

Ennakkoarvio tilikauden tuloksesta vastaa talousarvion tavoitteen mukaista 5,3 miljoonan euron alijäämää, mikä kuitenkin on huono tulos nykyisessä taloustilanteessa ja Kokkolan kokoluokan kaupungissa. Lisäksi kaupungin talouden kokonaistilanne heikkenee edelleen, vaikka tavoitteessa pysyttäisiin. Toimintakulut jatkavat kasvua selvästi tulokehitystä nopeammin. Vuosikate ei riitä edes poistoihin eikä investointeja kyetä rahoittamaan lainkaan tulorahoituksella. Lainamäärä kasvaa edelleen. Tulevina vuosina palvelutason lasku sekä palveluverkon ja toimintojen karsinta on siis välttämätontä.

Kaupunginhallitus käsitteli osavuosikatsausta kokouksessaan 3.10. ja edellyttää loppuvuodesta tiukkaa talouden hoitoa. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että sopeuttamisesta annetaan 31.10. kokoukseen erillinen katsaus toimialoittain.

Osavuosikatsaukset lisätään valtuustokäsittelyn jälkeen verkkosivuille kohtaan Hallinto ja päätöksenteko> Talous> Toiminnan ja talouden seuranta.

Päivitetty 4.10.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta