Du är här

Fullmäktige återremitterade justeringen av indelningen i röstningsområden

19.4.2016

Stadsfullmäktige beslöt på sitt sammanträde 18.4 med rösterna 48-3 återremittera justeringen av indelningen i röstningsområden. Stadsstyrelsens förslag var att minska antalet röstningsområden genom sammanslagning från 21 till 15 röstningsområden.

Indelningen i röstningsområden har senast justerats i Karleby stad år 2000. Inga justeringar av indelningen i röstningsområden gjordes i samband med kommunsammanslagningen 2009. Det var då som antalet röstningsområden ökade till nuvarande 21.

En granskning av indelningen i röstningsområden är aktuell på grund av ändringar i stadsstrukturen, det ökade intresset att rösta på förhand samt sparkrav på förvaltningen. Granskningen är nödvändig också på grund av att det varit svårt att hitta förtroendevalda till valnämnderna. För att trygga valhemligheten måste man i små röstningsområden vidta tilläggsåtgärder som fördröjer räknandet av rösterna och ökar kostnaderna. 

Stadsstyrelsen beslöt på sitt sammanträde 30.3 föreslå fullmäktige följande om justeringen av indelningen i röstningsområden:

  • Yxpila skola och Björkhagens servicecentrum slås ihop till röstningsområdet Björkhagens servicecentrum, röstningsställe är Björkhagens servicecentrum.
  • Tallåsens skola och Stenängens skola slås ihop till röstningsområdet Stenängens skola, röstningsställe är Stenängens skola
  • Kyrkbackens skola och Storby skola slås ihop till röstningsområdet Storby allaktivitetshus, röstningsställe är Storby allaktivitetshus.
  • Ruotsalo skola och Maringais skola slås ihop till röstningsområdet Maringais skola, röstningsställe är Maringais skola.
  • Alaviirre skola och Lochteå kommundelskontor slås ihop till röstningsområdet Lochteå kommundelskontor, röstningsställe är Lochteå kommundelskontor.
  • Ullava kommundelskontor och Allaktivitetshuset i Rahkonen slås ihop till röstningsområdet Ullava kommundelskontor, röstningsställe är Ullava kommundelskontor.

Dessutom föreslog stadsstyrelsen att de personer som i befolkningsdatasystemet inte har antecknats vid någon fastighet hör till röstningsområdet Stadshuset.

Stadsfullmäktige beslöt återremittera ärendet med rösterna 48−3. Ledamot Mauri Lahti (sd) föreslog återremittering och förslaget understöddes av flera fullmäktigeledamöter.

Besluten på stadsfullmäktiges sammanträde 18.4 har kommit till i fel ordning. Stadsstyrelsen behandlade ärendet i enlighet med 39 § i kommunallagen på sitt sammanträde måndag 25.4. Justeringen av indelningen i röstningsområden behandlas på nytt 2.5.2016.

Uppdaterad 26.4.2016 | Skicka respons | Skriv ut