Du är här

Asfaltreparationer så tidigt som möjligt

26.4.2016

Karleby stad reparerar hål, svackor och sprickor i asfalten under hela den snöfria perioden.

Regn och smältvatten kombinerade med livlig trafik förorsakar skador i vägnätet. När hål börjar uppstå försöker man åtgärda dem så snabbt som möjligt för att förhindra att vatten tränger in i permanentbeläggningen. Så här undviker man att hålen blir större och eventuellt orsakar skador på bilar.

När vägar repareras används oljegrus eller kall reparationsmassa för reparation av asfalt.

Äldre gatuavsnitt beläggs med ny asfalt om man konstaterar att de har slitspår eller sprickor eller redan har reparerats flera gånger. De vägavsnitt som ska få ny beläggning kartläggs varje år och de beläggs inom ramen för anslagen.

I krävande fall tas den gamla asfalten bort och ersätts med ny asfalt, för att kantstenarna ska ha rätt höjd.

Nybyggda områden får asfaltbeläggning när byggarbetena slutförts. I nuläget får nya områden asfaltbeläggning 3–5 år efter att vägarna byggts.

Uppdaterad 26.4.2016 | Skicka respons | Skriv ut