Du är här

Ändringar i fråga om klient- och patientuppgifterna när Soite startar sin verksamhet

14.12.2016

Från och med 1.1.2017 är Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite registeransvarig för hälso- och sjukvårdens patientregister och socialvårdens personregister. Karleby social-och hälsovårds gamla patientuppgifter och socialvårdens klientregister flyttas över till den nya registeransvariga.

Om du uppgjort fullmakt för uträttande av ärenden eller ett avtal om elektroniskt uträttande av ärenden på Karleby hälsovårdscentral, gäller dessa även inom Soite.

I Soites patientdatasystem kan man inte förbjuda överlåtande av uppgifter mellan hälso- och sjukvårdens verksamhetsenheter inom Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun.

Överförande av patientuppgifter till Mina Kanta-sidorna

Av tekniska skäl överförs patientuppgifter inte under januari 2017 från Soite till FPA:s patientdataarkiv eller Mina Kanta-sidorna. Patientuppgifterna överförs retroaktivt till FPA:s patientdataarkiv och Mina Kanta-sidorna i början av februari 2017.

Ett avbrott i fråga om begäran om receptförnyelse i Mina Kanta-tjänsten

Mellan 28.12.2016 och 4.1.2017 kan man inte rikta elektroniska begäran om receptförnyelse till Karleby hälsovårdscentrals verksamhetsställen.

Karleby hälsovårdscentrals verksamhetsställen är teamen (1, 2, 3, 4), Björkhagen, Lochteå, Ullava, Kelviå, Kronoby, Nedervetil och Terjärv.

Läkemedelsordinationer kan förnyas på apotek eller på hälsovårdscentralen under avbrottet i Mina Kanta-tjänsten.

Direktbetalningar och e-fakturor

Avtalen flyttas automatiskt över till Soite. Ändringen föranleder inga åtgärder av klienten.

Upp

Uppdaterad 14.12.2016 | Skicka respons | Skriv ut