Du är här

Karleby stads understöd 2016

7.3.2016

Stadsstyrelsen, kultur- och ungdomsnämnden och idrottsnämnden meddelar om understöd som organisationerna i Karleby kan söka för sin verksamhet under 2015. 

Ansökningsblanketter och närmare anvisningar om ansökan finns på stadens hemsida under Kundbetjäning och rådgivning, Blanketter. Information om och blanketter för ansökan fås också från stadshusets information och kommundelskontoren i Kelviå, Lochteå och Ullava samt från sektorernas egna kundtjänster.

Kultur- och ungdomsnämnden

Nämnden beviljar understöd både för kulturverksamhet och för ungdomsverksamhet. Den kan bevilja projektunderstöd för kulturverksamhet till organisationer, grupper och enskilda personer samt hyresunderstöd till kulturföreningar, enskilda konstnärer och konstnärsgrupper. Vid fördelningen av understöden prioriteras i år kulturprojekt vars målgrupp är barn och barnfamiljer.

För ungdomsverksamhet beviljas både särskilt understöd och projektunderstöd för specifika ändamål.

Ansökningar som riktas till kultur- och ungdomsnämnden om understöd för kultur- och ungdomsverksamhet kan lämnas in när som helst under 2016 till stadshusets registratur. Ansökningarna behandlas i den ordning de inkommit.

Idrottsnämnden

Nämnden beviljar idrottsföreningar understöd för ledningsverksamhet bland ungdomar under 18 år och understöd för kartor. Dessa ska sökas senast den 15 december.

Idrottsföreningar och föreningar som anordnar motionsaktiviteter beviljas även utbildnings- och projektunderstöd. Dessa kan sökas när som helst under 2016.

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsens understöd beviljas sådana allmännyttiga föreningar och sammanslutningar vars verksamhet faller utanför kultur- och ungdomsnämndens och idrottsnämndens behörighetsområden.

Stadsstyrelsen beviljar även understöd för vänortsverksamhet. Föreningar, organisationer, sammanslutningar, skolor och enskilda personer kan ansöka om understöd för kontakter med Karlebys vänorter.

Till stadsstyrelsen riktade understödsansökningar ska lämnas in till stadshusets registratur senast torsdagen den 31 mars 2016 före kl. 15.00.

Upp

Uppdaterad 7.3.2016 | Skicka respons | Skriv ut