Du är här

Chydenius skola förverkligas som eget byggprojekt

12.12.2016

Stadsfullmäktige beslöt 12.12 i enlighet med stadsstyrelsens förslag att planeringen och byggandet av en ny skolbyggnad för Chydenius skola inleds omedelbart som ett eget byggprojekt. Den grundläggande renoveringen av Idrottsgården eller byggandet av en ny Idrottsgård genomförs inte i detta skede. Beslutet fattades efter omröstning med rösterna 26−22 (borta 2, blankt 1).

Chydenius skola dimensioneras enligt fullmäktiges beslut 21.12.2015 till en grundskola för förskoleundervisning och för årskurserna 1−6 med 240 elever. Beslut om placeringen av den nya skolbyggnaden fattas senare.

Byggandet genomförs enligt en finansieringsmodell utanför balansräkningen. Beslut om finansieringsmodellen fattas senare.

Uppdaterad 12.12.2016 | Skicka respons | Skriv ut