Du är här

Invest in Kokkola – ny webbplats lanserad

17.3.2016

KOSEK har tillsammans med Karleby stad lanserat den nya webbplatsen Invest in Kokkola. Den nya webbplatsen ska erbjuda mångsidig information på ett och samma ställe för företag som planerar etablera sig i Karleby.

Målgruppen är alla inhemska och internationella företag som planerar växa, utöka verksamheten eller gå in på nya marknader. Det är en bred målgrupp, men webbplatsen lägger särskild fokus på stadens starka sidor: kemi, båtindustrin, cleantech samt handel och tjänster.

Webbplatsen är ämnad att fungera som en informationskanal som lyfter fram Karlebys möjligheter och lockar nya företag att etablera sig i Karleby, samt höjer stadens profil som investeringsobjekt.

Här finns självklart också kontaktinformation för Invest in Kokkola-teamet. Medlemmarna, som representerar KOSEK och Karleby stad, har lång erfarenhet av att hjälpa företag som etablerar sig i vår region.

Marknadsföringen av webbplatsen sker i ett första skede främst på nationell nivå.

Upp

Uppdaterad 17.3.2016 | Skicka respons | Skriv ut