Du är här

Städerna samlar igen in respons på kommuntjänster

10.5.2016

En undersökning om hur invånarna i Karleby upplever kommunens tjänster, Kaupunki- ja kuntapalvelut KAPA 2016, har inletts.

Slumpmässigt valda invånare får i början av maj en enkät med frågor om bl.a. skoltjänster, social- och hälsovårdstjänster och skötseln av trafikleder. Det finns också frågor exempelvis om säkerhet och boende. I Karleby omfattas enkäten av ca 700 personer. Frågeformuläret finns på finska och svenska.

Allt sedan 1983 har enkäten gjorts en gång per fullmäktiges mandattid. I Karleby görs undersökningen nu för sjunde gången. I år deltar nio städer i undersökningen.

Av resultaten framgår vad som främst borde förbättras och utgående från dem kan man också bedöma hur fullmäktigeperioden som avslutas har lyckats. På basis av resultaten kan Karlebys nya stadsfullmäktige, som väljs nästa vår, inrikta sin verksamhet så att den motsvarar invånarnas behov.  I motsvarande enkät för fyra år sedan gav kommuninvånarna respons som har utnyttjats i planeringen och utvecklingen av verksamheten inom stadens olika sektorer.

Undersökningen genomförs av FCG som ägs av Finlands Kommunförbund.

Uppdaterad 10.5.2016 | Skicka respons | Skriv ut