Du är här

Förberedelser inför förändringar i arbetsmiljön vid stadshuset

24.5.2016

Från början av juni har man tillträde till stadshusets olika våningar enbart med passernyckel. På så sätt förbereder man sig redan nu inför övergången till arbetet i stadshuset efter renoveringen. Kunder kan fortfarande besöka kundbetjäningsplatserna i stadshusets första våning på samma sätt som tidigare.

Genom denna praxis strävar man efter att förbättra och förtydliga kundbetjäningen. Kunden blir genast informerad om rätt betjäningsplats vid den tidpunkt som överenskommits. 

I praktiken överenskommes besökstiden på förhand med kunden eller företrädare för andra intressentgrupper. Mötet kan hållas endera i utrymmen på första våningen, eller så kan den som arbetar i stadshuset hämta besökaren/besökarna från första våningen vid överenskommen tidpunkt för möte i de andra våningarnas arbets- eller konferensrum. Detta är också ett sätt att förbättra arbetsron och -säkerheten.

Stadshusets personal och personal som ska arbeta i stadshusets förnyade lokaler fick 18.5 information om den nya arbetsomgivningen och spelregler som gäller där. Man har som mål att kunna flytta in i stadshusets D-vinge i januari 2017. Enligt planerna blir B-vingen färdig under 2017 och A-vingen under 2018.         

Uppdaterad 24.5.2016 | Skicka respons | Skriv ut