Du är här

Regional fartbegränsning 40 km/h i centrumområdet

27.6.2016

Vecka 27 tas en regional fartbegränsning på 40 km/h i bruk i centrumområdet. Körbanorna som berörs av den nya fartbegränsningen förses med markeringar om begränsningen.

I centrumområdet (Hamnvägen, Norra leden, riksväg 8 och Järnvägsgatan) är fartbegränsningen för huvudlederna (Järnvägsgatan, Bredviksvägen, Fabriksgatan, Gustaf Adolfsgatan, Karlebygatan och Uleåvägen) 50 km/h. För de andra gatorna gäller 40 km/h och i Neristan 30 km/h.

Stadsstrukturnämnden beslöt 3.2.2016 § 21 att en regional fartbegränsning tas i bruk i centrumområdet för att förbättra trafiksäkerheten samt för att minska och lindra olyckor. Fartbegränsningen i Neristan är fortfarande 30 km/h.

Uppdaterad 27.6.2016 | Skicka respons | Skriv ut