Du är här

Förslag att höja inkomstskattesatsen med 0,25 procent

8.11.2016

Stadsstyrelsen behandlade skattesatserna för 2017 på sitt sammanträde måndagen den 7 november. Efter omröstning beslöt stadsstyrelsen föreslå stadsfullmäktige att inkomstskattesatsen höjs med 0,25 procent till 21,75 procent.

Stadsstyrelsen beslöt föreslå fullmäktige i enlighet med tf. stadsdirektörens ändrade beslutsförslag att den allmänna fastighetsskattesatsen inte höjs. Det föreslås att fastighetsskattesatsen för hus för stadigvarande boende höjs med 0,1 procent till 0,70 procent och för övriga hus än de som används för stadigvarande boende likaså med 0,1 procent till 1,10 procent.

Dessutom föreslås att fastighetsskatten för obebyggda byggplatser höjs med 0,75 procent till 3,25 procent och för kraftverk med 0,2 procent till 1,60 procent. Enligt förslag ändrar inte fastighetsskatten för allmännyttiga samfund utan är fortfarande 0 procent.

Stadsfullmäktige beslutar om skattesatserna på måndag 14 november.

Uppdaterad 8.11.2016 | Skicka respons | Skriv ut