Du är här

Karlebystödet minskar

15.6.2016

Stadsfullmäktige har på sitt sammanträde 13.6 beslutat minska Karlebystödet. Karlebystödet minskar från 1.11.2016 till 100 euro i månaden per barn. Från 1.3.2017 minskar stödet till 80 euro i månaden per barn. Beslutets konsekvenser bedöms före budgetberedningen 2018 och stödets storlek år 2018 övervägs utgående från denna utvärdering.

Minskningen av Karlebystödet hör ihop med de strukturella sparåtgärder som stadsstyrelsen ålade sektorerna på sitt sammanträde 7.12.2015. En minskning av Karlebystödet med 20 euro innebär en besparing på 160 000 euro i året. Karlebystöd har betalats från 1997, först på försök. För närvarande är Karlebystödet 120 euro i månaden per barn.

Största delen av kommunerna i Finland betalar inget kommuntillägg. Enligt Kommunförbundets statistik för 2014 betalas 50–264 euro i månaden i kommuntillägg i 85 kommuner. I nuvarande ekonomiska läge har kommunerna endera slutat betala kommuntillägg eller minskat på beloppet.

Uppdaterad 15.6.2016 | Skicka respons | Skriv ut