Du är här

Årets kvotflyktingar har mottagits i Karleby

21.11.2016

Karleby stad har genom ett fullmäktigebeslut förbundit sig att ta emot 30 kvotflyktingar årligen. Kvotflyktingarna väljs ut på basis av intervjuer i utgångslandet bland personer som fått flyktingstatus. De anländer direkt från sitt hemland till den mottagande orten i Finland. Årets grupp av kvotflyktingar anlände till Karleby i november. 

Flyktingmottagandet är planmässigt arbete där de praktiska arrangemangen sköts av Karleby utlänningsbyrå. I inledningsfasen går integrationsarbetet främst ut på att lära flyktingarna hur det dagliga livet i Finland fungerar, sköta de formella registreringarna och förbereda flyktingarna för skola och studier.

I integrationsarbetet deltar bl.a. hälsovårds- och bildningsväsendet, arbets- och näringsbyrån, församlingen och frivilliga aktörer. 

Upp

Uppdaterad 21.11.2016 | Skicka respons | Skriv ut