Du är här

Skolorna tar säkerhetsaspekterna på allvar

11.11.2016

Beredskapen att reagera på störningssituationer i Karleby stads skolor är fortgående och omsorgsfull. För skolor har en modell för hantering av hot om våld uppdaterats senast i september 2016.

Skolorna har regelbundna utrymningsövningar och eleverna får varje läsår ta del av säkerhetsanvisningarna. Skolorna har ett intensivt upplysnings- och rådgivningssamarbete med skolpolisen. I höst har man också effektiverat skolornas kameraövervakning för att hindra stölder och skadegörelse.  

Uppdaterad 11.11.2016 | Skicka respons | Skriv ut