Du är här

Ett unikt samarbete mellan Österbottens museer

31.3.2016

Sedan år 2011 har fyra av Österbottens museer bedrivit ett unikt samarbete. Den 7. april utges den gemensamma Borgarliv i Österbotten 1700–1800 -bokseriens andra del: Elinkeinojen verkostot - Näringslivets nätverk.

Brahestads museum, K.H.Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum, Jakobstads museum och Sydösterbottens landskapsmuseum utnyttjar kännedomen om den lokala och regionala historien i forskningsprojektet Borgarliv i Österbotten.

Som ett resultat av samarbetet utgavs den tvåspråkiga artikelsamlingen Pohjanmaan porvariston vuosisata 1750–1850 : Asuminen ja elämänmuoto – Borgarliv i Österbotten 1750–1850 : Boende och leverne år 2013. Under hösten samma år inleddes arbetet med den följande boken. Till tema valdes näringslivets nätverk.

Tidigare har det mellanmuseala samarbetet i första hand riktat sig till utställnings-, samlings- och myndighetssektorerna. I detta projekt är ambitionen att öppna upp nya, fungerande och fruktbara samarbetskontakter även på området för historie- och samhällsforskning.

Arbetsgruppen har också ansett det viktigt att upprätthålla kontakter till universitetsforskningen, som här representerats av professor Anna-Maria Åström vid Åbo Akademi och professor Jari Ojala vid Jyväskylän yliopisto.

Dåtida handelsborgare upprätthåll och använde sig av släktnätverk, vilka till och med kunde bli alldeles avgörande för framgången inom handeln. Såväl den enskilda näringsidkaren som handelshusen var trots allt även beroende av dem man kunde kalla samtidens underleverantörer (t.ex. bönderna och hantverkarna) samt av de potentiella köparna både inom- och utomlands. Till de komplexa nätverken hörde förutom dessa även handelskolleger, försäkringsbolag, politiska beslutsfattare osv. Nätverken kunde både understöda och vända sig emot näringsverksamhetens framgång.

Uppdaterad 31.3.2016 | Skicka respons | Skriv ut