Du är här

Informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för invandrare på ett och samma ställe

12.9.2016

Den 6 september öppnades informations-, rådgivnings- och handledningstjänster med låg tröskel för invandrare. Man har som mål att främja invandrarnas integration, delaktighet och likställighet. 

Serviceplatsen finns i fastigheten på Vingesgatan (Trädgårdsgatan 2, Karleby), i samma utrymmen med Ungdomscentret Vinge och Navigatorn, och håller öppet på tisdagar kl. 12–16 och torsdagar kl. 12–18. Informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna är öppna för alla invandrare.  Tuula Löf fungerar som informationskoordinator. 

Serviceplatsen ingår i Osana-projektets verksamhet. Inom projektet utvecklas och genomförs tjänster som främjar invandrarnas delaktighet och sysselsättning. 

Mellersta Österbottens utbildningskoncern är den huvudsakliga genomföraren och administratören av det ESF-finansierade Osana-projektet. Karleby stad ansvarar i egenskap av delgenomförare utöver informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna också för utvecklandet av nätverkssamarbetet mellan dem som sysslar med invandrararbete i regionen och målgruppen.

Man har som mål att informations-, rådgivnings- och handledningstjänsterna efter det slutförda Osana-projektet (31.12.2018) blir stadens sedvanliga serviceverksamhet. 

ESR-hanke


Upp

Uppdaterad 12.9.2016 | Skicka respons | Skriv ut