Du är här

Sökning av serviceproducenter i fråga om servicesedlar har nu startat för ordnandet av personlig assistans

14.11.2016

Nu öppnas sökningen av serviceproducenter för servicesedelverksamheten i fråga om personlig assistans som är i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp inom Mellersta Österbottens samkommun för social- och hälsovård Soite, för Soite tar fr.o.m. 1.1.2017 i bruk servicesedeln för ordnandet av personlig assistans som är i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Inom Karleby social- och hälsovårdstjänster samt inom Affärsverket för social- och hälsovård Jyta används servicesedeln inom äldreservicens hemvård, inom den tillfälliga hemvården och inom Jyta-området även inom äldreservicens stödtjänster. Den här verksamheten fortsätter även när Soite startar sin verksamhet 1.1.2017.

Sökningen av serviceproducenter för servicesedelverksamheten i fråga om personlig assistans som är i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp startar 14.11.2016 i portalen palse.fi där de registrerade serviceproducenterna kan anmäla sin information och fylla i ansökningsblanketterna som man inom Soite utarbetat för servicesedelverksamheten.

Sökningen av serviceproducenter är kontinuerlig.

Servicesedeln är ett sätt att erbjuda kommuninvånarna tjänster utöver kommunens egen produktion och den service kommunen köper.

Med servicesedeln kan klienten skaffa social- och hälsovårdstjänster så att han/hon själv väljer serviceproducenten enligt sina egna behov och sitt eget tycke bland serviceproducenterna som kommunen godkänt.

Målet med servicesedelmodellen är att öka klientens möjligheter att välja, förbättra tillgången till service, göra serviceproduktionen mångsidigare samt främja samarbetet mellan kommunerna, näringslivet och de privata serviceproducenterna.

Ytterligare information:
serviceområdets chef Miia Luokkanen, miia.luokkanen(at)kokkola.fi
byråsekreterare Tanja Kupila, tanja.kupila(at)kokkola.fi

Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice Soite startar sin verksamhet 1.1.2017. I Soite förenas Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice Kiuru (inklusive Affärsverket för social- och hälsovård Jyta), Karleby social- och hälsovårdstjänster samt Perho kommuns social- och hälsovårdstjänster funktionellt i samma organisation.

Upp

Uppdaterad 14.11.2016 | Skicka respons | Skriv ut