Du är här

Karleby stad deltar i PohjaBotten16-beredskapsövningen

1.11.2016

Karleby stad deltar 2.11 i PohjaBotten16-beredskapsövningen som ordnas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i syfte att öva handlingssätt i ett långvarigt undantagsförhållande som drabbat samhället.

Beredskapsövningens syfte är att utveckla regionalt samarbete mellan olika sektorer och praktisera att bilda en gemensam lägesuppfattning till grund för beslutsfattandet. Ett fiktivt bakgrundsläge har utvecklats där bland annat informationsnätsattacker och tillfälliga leveransavbrott i el- och fjärrvärmenäten rubbar medborgarnas och samhällsaktörers vardag.

Beredskapsövningen är den tillsvidare mest omfattande övningen ordnad i regionen och utöver kommunerna har bland annat polisen, gränsbevakningsväsendet, tullen, räddningsverken, sjukvårdsdistrikten, försvarsmakten, nödcentralen, Trafiksäkerhetsverket Trafi, NTM-centralen i Södra Österbotten, Finlands Röda Kors, organisationer som hör till Frivilliga räddningstjänsten, KIP Service och vissa andra representanter för företag och näringssektorer förbundit sig att praktisera den egna beredskapen och olika sätt att samarbeta.

Onsdag 2.11 praktiserar myndigheter och hamnaktörer också samarbetet i samband med bland annat olyckor till havs och andra situationer i anknytning till specialuppgifter som uttryckligen ingår i hamnverksamheten. I samband med detta ordnas i Karleby hamn en gemensam ISPS-övning.

Upp

Uppdaterad 1.11.2016 | Skicka respons | Skriv ut