Du är här

Konst av två konstnärer i Torkinmäen koulu ja päiväkoti

20.12.2016

Karlebyfotografen Joni Virtanen och bildskulptören Hanna Vihriälä från Tammerfors har valts att göra konst till de nybyggda daghems- och skolutrymmena för Torkinmäen koulu ja päiväkoti i Karleby. Byggnadsprojektets budget för konstanskaffningen är 50 000 euro. Centret för konstfrämjande har beviljat ett 15 000 euros bidrag för att täcka kostnader för anskaffningen.

Konsanskaffningen har beretts av en konstkommission med representanter för Karleby stads bildningsväsende, huvudplaneraren Linja-arkkitehdit, YIT och Caverion. Enligt konstkommissionens önskemål utgör naturen en röd tråd i konstverken som kommer att finnas med i vardagen för både små och stora. Konsten placeras i huvudsak i byggnadens matsal där den kan beskådas dagligen av byggnadens alla användare.

Hanna Vihriäläs konstverk Hiirenvirna (kråkvicker) står för mjuka former i den kantiga byggnaden och för tankarna till hur växter traditionellt framställs i skolornas herbarier. Konstverket är 4 x 1,4 meter stort och består av olikfärgade pärlor fästa på vajrar så att de bildar formen av kråkvicker. Konstnären eftersträvar en akvarellmässig, pointillistisk men också dekorativ känsla i verket, som färdigställs under sommaren 2017.

Joni Virtanens fotokonst kommer att pryda flera väggar i byggnaden. Till årsskiftet 2016-2017 färdigställs ett fotokonstverk i flera delar på en glasvägg i matsalen. Det består av elva cirkelformade naturfoton tagna i Karleby. Motiven består av både levande och döende natur under olika årstider; i några fotografier skymtar också djurriket. Som form är cirkeln evig och anspelar på kretslopp och kontinuitet. Cirkelns kontur utgörs av en handgjord röd tråd eller ådra som föreställer livspulsen. De starka bakgrundsfärgerna rymmer regnbågens hela spektrum av färger.

Cirkelformen upprepas i Virtanens fyrdelade fotokonstverk, vars naturfotografier bildar egna helheter för varje årstid. Varje årstidstema består av ett flertal fotografier som i långsam takt avlöser varandra. Konstverket projiceras på en vägg i matsalen men tack vare det digitala formatet kan det visas också i andra delar av byggnaden.

Joni Virtanen har dessutom planerat skolans och daghemmets gemensamma logo samt tre fotokonstverk för de administrativa utrymmena och personalens vardagsrum.

Inom ramarna för konstanskaffningen konserveras Aimo Tukiainens betongskulptur Pallopeli från 1966. Skulpturen har stått på Torkinmäki gamla skolas gård sedan 1960-talet och kommer sommaren 2017 att nykonserverad uppföras på den nya skolgården.

Uppdaterad 20.12.2016 | Skicka respons | Skriv ut