Du är här

Röjning av stormfällda träd på områden som ägs av Karleby stad

10.6.2016

Röjning av stormfällda träd ingår i skogsarbetarnas kollektivavtal som ett arbete som kräver särskild kompetens. Utan trängande behov eller omedelbara fara ska ingen annan än en yrkesman röja stormfällda träd.

När omedelbar fara hotar ska man helst kontakta Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk, och i risker som anknyter till ledningar och elektricitet Karleby Energis eller Korpelan Voimas jour.

Röjningen av stormfällda träd på stadens område görs i första hand med ledning av stadens skogstjänster och skogsarbetare.

Meddelande om träd som fallit görs till stadens skogsbruksingenjör per telefon eller e-post. I meddelandet ska det nämnas vad som hänt, var och om situationen medför omedelbar olägenhet. Stormfällda träd ska inte röjas på egen hand.

Under resten av veckan kan träd med skador i rötterna ännu falla.

På privat mark beslutar varje markägare själv om röjningen av sina egna stormfällda träd.

Upp

Uppdaterad 10.6.2016 | Skicka respons | Skriv ut