Du är här

Staden uppmärksammade långvarigt kommunalt anställda

9.9.2016

Karleby stad ordnade en fest för utdelning av förtjänsttecken den 9 september under Karlebyveckan och uppmärksammade personal som i år varit kommunalt anställd i 20, 30 och 40 år. Under festen tilldelades även av Republikens president 6.12.2015 beviljade utmärkelsetecken. 

Det är sammanlagt 125 anställda som arbetat jämna år. Av dem har 13 personer varit kommunalt anställda redan i 40 år, 49 personer i 30 år och 63 personer i 20 år.

Under festen tilldelades av Republikens president 6.12.2015 beviljade Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden till direktör för vårdarbete Hannele Tikkakoski-Alvarez. Utvecklingsplanerare Saara Lång samt från stadens tjänst pensionerade personalplanerare Sirkka Uschakoff och avdelningsskötare Satu Lohilahti tilldelades Medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros orden. Dessutom tilldelades socialhandledare Sari Karppi Finlands social och hälsa rf SOSTE:s förtjänsttecken i silver.

Uppdaterad 9.9.2016 | Skicka respons | Skriv ut