Du är här

Fullmäktige slog fast inkomstskattesatsen 2017 till 21,75 procent

15.11.2016

Stadsfullmäktige fattade den 14 november beslut om skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2017. I enlighet med stadsstyrelsens förslag beslutade fullmäktige att inkomstskattesatsen 2017 är 21,75 procent. Fastighetsskattesatserna slogs också fast i enlighet med stadsstyrelsens förslag. Beslutet fattades efter omröstning med rösterna 33−18.

Stadsfullmäktige beslöt i enlighet med stadsstyrelsens förslag att den allmänna fastighetsskattesatsen 2017 är 1,25 procent. Fastighetsskattesatsen för hus för stadigvarande boende slogs fast till 0,70 procent och för övriga hus än de som används för stadigvarande boende till 1,10 procent.

Fastighetsskatten för obebyggda byggplatser slogs fast till 3,25 procent och för kraftverk till 1,60 procent. Fastighetsskatten för allmännyttiga samfund är fortfarande 0 procent.

Uppdaterad 15.11.2016 | Skicka respons | Skriv ut