Du är här

Fastställandet av antalet ledamöter i fullmäktige återremitterades

30.8.2016

Stadsfullmäktige beslöt på sitt sammanträde 29.8 efter omröstning återremittera för ny beredning fastställandet av antalet ledamöter för fullmäktiges mandattid som inleds 2017.

Enligt kommunallagen ska det i lagen angivna minimiantalet ledamöter väljas om fullmäktige inte fattar något beslut om antalet ledamöter i fullmäktige. I en kommun av Karlebys storlek är minimiantalet 43 ledamöter.

Om fullmäktige fattar beslut om ett större antal ledamöter än minimiantalet eller om ett tidigare beslut ändras, ska justitieministeriet underrättas om detta före utgången av året före valåret.

Stadsstyrelsen föreslog att antalet ledamöter i fullmäktige fastställs till 51 ledamöter för fullmäktiges mandattid som inleds 2017. Ledamot Timo Virolainen (C) föreslog att ärendet återremitteras för ny beredning. Ledamot Pekka Nurmi (Saml) föreslog att antalet ledamöter fastställs till 43 ledamöter. Båda förslagen fick understöd. Efter omröstning återremitterades ärendet för ny beredning med rösterna 33-17 (borta 1).

Uppdaterad 30.8.2016 | Skicka respons | Skriv ut