Du är här

Antalet ledamöter i fullmäktige fastställdes till 43 ledamöter

27.9.2016

Stadsfullmäktige beslöt på sitt sammanträde 29.8 efter omröstning fastställa antalet ledamöter i fullmäktige till 43 ledamöter för fullmäktiges mandattid som inleds 2017.

Stadsstyrelsen föreslog att antalet ledamöter i fullmäktige fastställs till 43 ledamöter för fullmäktiges mandattid som inleds 2017. Ledamot Hans Snellman (SFP) föreslog att antalet ledamöter fastställs till 51 ledamöter. Förslaget fick understöd. Efter omröstning fastställdes antalet ledamöter i fullmäktige till 43 ledamöter med rösterna 35-16.

Enligt kommunallagen ska det i lagen angivna minimiantalet ledamöter väljas om fullmäktige inte fattar något beslut om antalet ledamöter i fullmäktige. I en kommun av Karlebys storlek är minimiantalet 43 ledamöter.

Om fullmäktige fattar beslut om ett större antal ledamöter än minimiantalet eller om ett tidigare beslut ändras, ska justitieministeriet underrättas om detta före utgången av året före valåret.

Uppdaterad 27.9.2016 | Skicka respons | Skriv ut