Du är här

Stadsstyrelsen föreslår att antalet ledamöter i fullmäktige fastställs till 43 ledamöter

20.9.2016

Stadsstyrelsen beslutade 19.9 enhälligt föreslå att stadsfullmäktige fastställer antalet ledamöter i fullmäktige till 43 ledamöter från ingången av följande fullmäktiges mandattid år 2017.

Enligt kommunallagen ska det i lagen angivna minimiantalet ledamöter väljas om fullmäktige inte fattar något beslut om antalet ledamöter i fullmäktige. I en kommun av Karlebys storlek är minimiantalet 43 ledamöter.

Om fullmäktige fattar beslut om ett större antal ledamöter än minimiantalet eller om ett tidigare beslut ändras, ska justitieministeriet underrättas om detta före utgången av året före valåret. Målet är att ärendet ska kunna avgöras i fullmäktige i september.

Uppdaterad 20.9.2016 | Skicka respons | Skriv ut