Du är här

Naturen betonas i svaren på enkäten om Karleby nationalstadspark

24.3.2016

Invånarna i Karleby hade möjlighet att delta i beredningen av Karleby nationalstadspark genom att svara på en webbenkät under tiden 29.1−21.2. Den kartbaserade enkäten besvarades av sammanlagt 145 personer.

Stadsinvånarna fick berätta om sina favoritplatser och -rutter samt om objekt som är värdefulla för Karleby på det planerade stadsparkområdet. Dessutom fick stadsinvånarna komma med idéer för att utveckla området. 

De flesta av dem som svarade på enkäten bodde i centraltätorten eller i centrum. Över 80 procent av dem var 31-70-åringar. Den största enskilda åldersgruppen var i åldern 31-40 år, nästan en fjärdedel av de svarande ingick i denna grupp.

Vad gäller favoritplatser upplevs naturen viktigare än den byggda miljön. På det planerade nationalstadsparkområdet anknyter klart mer än hälften av favoritplatserna till naturen eller naturmiljön. Bara i knappa 10 procent av svaren fanns favoritplatsen i stadsmiljön. Speciellt närheten till havet och havslandskapet lyfts fram. 

Stadsinvånarnas favoritrutter finns längs Stadssundet, i Havsparken, på områden mellan Halkokari och Mustakari samt områden mellan Sandstrand, Elba och Harrbåda. Nästan hälften av de svarande anger att de helst färdas gående längs rutterna, en femtedel är ute med sin hund och en femtedel cyklar.

Om naturen och naturobjekt betonas som favoritplatser så är däremot den byggda miljön viktig bland de objekt som upplevs vara värdefulla i Karleby. Nästan i 22 procent av svaren nämns en byggnad eller konstruktion, i 18 procent ett historiskt objekt och i knappa 18 procent en motions-, rekreations- eller friluftsplats. I svaren lyfter man fram bland annat gamla byggnader i centrum, Neristan och båthusen vid Stadssundet.

Utgående från enkäten anknyter utvecklingsobjekten bland annat till främjandet av cykling och gående i centrumområdet, bättre utnyttjande av salutorget samt utvecklandet av parkområdena. I många svar fäste man också uppmärksamhet vid Stadssundets skick.

En sammanfattning av enkäten används som material vid sammanställningen av en förhandsrapport. Resultaten från webbenkäten presenterades i temaverkstaden 23.3.

Upp

Uppdaterad 24.3.2016 | Skicka respons | Skriv ut