Olet tässä

Kaupunki mukaan Biolaakso -yhteistyöhön

15.8.2017

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.8. kaupungin osallistumisesta kemian, biotalouden ja mineraalitalouden osaamiskeskittymä Biolaakson, Biovalley Finlandin toimintaan. Kaupunginhallitus päätti myös yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta.

Biolaakso on merkittävä luonnonvara-alan ja biotalouden osaamiskeskittymä Kokkolan ja Pietarsaaren seutukuntien sekä Kalajoki-, Lestijoki- ja Perhonjokilaakson alueella. Alueella on vahvaa luonnonvara-alan osaamista maa- ja metsätalouden lisäksi elintarviketeollisuudessa, puunjalostusteollisuudessa, bioenergiassa ja kemianteollisuudessa. Myös monipuoliset tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatiot antavat vahvan pohjan alan yritystoiminnan tueksi ja varmistavat uusimpien tutkimustietojen saatavuuden.

Osaamiskeskittymää on kehitetty tähän saakka tutkimus- ja kehityshankkeilla. Biolaakson alueen tutkimus- ja kehityshankkeiden hankesalkun koko on tällä hetkellä noin 35 miljoonaa euroa. Kemian, biotalouden ja mineraalitalouden osaamiskeskittymä Biolaakso – yhteistyösopimuksen tarkoituksena on sopia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteistyöstä Biolaakso-verkoston toimijoiden väillä. Sopimuksella halutaan edelleen varmistaa olemassa olevan yhteistyön jatkuvuus ja vahvistaa Biolaakso-osaamiskeskittymän alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta.

Yhteistyön osa-alueina ovat tutkimus- ja kehitystoiminnan profiloiminen, uusien yritysten, tuotteiden ja palveluiden syntymisen tukeminen, tutkimus- ja koulutusympäristöjen ja tutkimusta tukevien palveluiden yhteistyön kehittäminen sekä kansainvälisen näkyvyyden edistäminen.

Verkoston koordinoinnista vastaa Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Yhteistyösopimuksessa mukana olevat organisaatiot nimeävät yhteyshenkilönsä Biolaakson Neuvottelukuntaan ja osaamiskeskittymän toimintaa tukeviin työryhmiin. Yhteistyösopimus ei sido kaupunkia mihinkään rahoitukseen, vaan toiminta- ja rahoitusmalli valmistellaan ja hyväksytään Biolaakson Neuvottelukunnassa.

Päivitetty 15.8.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta