Olet tässä

Henkilöstöraportti 2016 on julkaistu

30.3.2017

Vuoden 2016 lopussa kaupungin palvelussuhteiden määrä oli 3 904. Määrä laski 2,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Vakinaisia oli 3 013 henkilöä, mikä on 0,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Määräaikaisia oli 891 henkilöä, mikä on 8,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Kaupunginhallitus käsitteli henkilöstöraporttia kokouksessaan 29.3. ja päätti esittää edelleen valtuustolle sen hyväksymistä.

Kaikista palvelussuhteista edellisvuosien tapaan lähes 40 prosenttia (1 545) sijaitsi sosiaali- ja terveystoimessa ja noin 36 prosenttia (1 393) sivistystoimessa. Tekninen toimiala työllisti seuraavaksi eniten, noin 15 prosenttia (568) henkilöstöstä. Yleisimmät tehtävänimikkeet olivat lähihoitaja, lastenhoitaja, sairaanhoitaja ja luokanopettaja. Kaiken kaikkiaan erilaisia tehtävänimikkeitä oli käytössä 464.

Palkkamenot vuonna 2016 olivat 165,5 miljoonaa euroa, joka on 1,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Palkkamenot sisältävät palkat ja sivukulut. Henkilöstömenojen kasvamista edellisvuodesta selittää osin 1.2.2016 voimaan tulleet sopimusmuutokset. Lamavapaita myönnettiin vuoden 2016 aikana edellisvuotta vähemmän eli yhteensä 3 989 päivää. Suoria henkilöstömenojen säästöjä kertyi noin 0,4 miljoona euroa. Vastaava luku edellisvuonna oli noin 0,5 miljoonaa euroa.

Kaupungin henkilöstö on naisvaltaista. Vakituisesta henkilöstöstä naisia oli 81,3 prosenttia. Naisten ja miesten osuus on pysynyt lähes samana aiempiin vuosiin verrattuna. Sosiaali- ja terveystoimi oli selkeästi naisvaltaisin toimiala, sillä naisten osuus vakituisesta henkilöstöstä oli 94 prosenttia. Miesvaltaisin toimiala oli aluepelastuslaitos, jonka henkilöstöstä 91 prosenttia oli miehiä.

Henkilöstön keski-ikä vuonna 2016 oli 47 vuotta, kun edellisenä vuonna se oli 47,9 vuotta. Miesten keski-ikä oli 47,8 vuotta. Naisten keski-ikä oli 45,5 vuotta. Sekä miesten että naisten osalta keski-ikä on laskenut edellisvuoteen verrattuna hieman. Henkilöstön keski-ikä on kuitenkin kokonaisuudessaan jonkin verran korkeampi kuin kunta-alalla yleensä. Vuonna 2015 kunta-alalla työskentelevien keski-ikä oli 45,8 vuotta.

Vakinaisen henkilöstön suurimmat ikäryhmät ovat 40−49 - ja 50−59 -vuotiaat. Vakinaisesta henkilöstöstä yli 50-vuotiaita oli 39,3 prosenttia, kun vuonna 2015 heidän osuutensa oli 42,4 prosenttia.

Sairauspoissaolojen lukumäärä kasvoi edelleen. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli 65 875 kalenteripäivää eli 1,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Koko organisaatiossa sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden oli 16,8 kalenteripäivää, kun vastaava luku vuonna 2015 oli 16,2 kalenteripäivää. Suurimpia poissaolosyitä edellisvuosien tapaan olivat tuki- ja liikuntaelin- sekä hengitystiesairaudet.

Kaupungilta jäi eläkkeelle 113 henkilöä vuoden 2016 aikana, mikä on 33 prosenttia (28 henkilöä) enemmän kuin edellisvuonna. Ennusteen mukaan eläkepoistuma vuosina 2017−2019 olisi yhteensä 232 henkilöä.

Kaupunkiorganisaatiossa valmistauduttiin vuonna 2016 moniin muutoksiin. Kaupungille kehitettiin loppuvuodesta 2015 muutosjohtamisen malli, joka vietiin käytäntöön vuonna 2016 kouluttamalla esimiehiä. Henkilöstölle aloitettiin muutosvalmennukset, jotka jatkuvat kuluvana vuonna. Viime vuonna panostettiin johtamisen ja esimiestyön yhtenäistämiseen koko organisaatiossa, mihin liittyi muun muassa kaupungin johtamisperiaatteiden määrittely ja esimiesvalmennuksen pilotti.

Henkilöstöraportti lisätään valtuustokäsittelyn jälkeen verkkosivuille kohtaan Hallinto ja päätöksenteko> Kaupunkiorganisaatio> Henkilöstö> Henkilöstöraportti

Päivitetty 30.3.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta