Olet tässä

Hulevesimaksu käyttöön ensi vuoden alusta lähtien

10.10.2017

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.10. hulevesimaksun käyttöönotosta. Hulevedellä tarkoitetaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesimaksun suuruus määräytyy kiinteistön pinta-alan sekä käyttötarkoituksen mukaan ja sillä kustannetaan hulevesijärjestelmän hallinnasta aiheutuvat käyttömenot 1.1.2018 lähtien. Uudet vuosittaiset investointikohteet katetaan verovaroin.

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutoksiin perustuen kaupunginvaltuusto päätti 3.4.2017 hulevesien viemäröinnin kokonaisvastuun siirtymisestä 1.1.2018 alkaen Kokkolan Vedeltä tekniselle palvelukeskukselle. Hulevesijärjestelmän kustannukset on jatkossa katettava joko verovaroin tai erillisellä hulevesimaksulla, sillä kustannuksien kattaminen jätevesimaksulla ei ole uuden lainsäädännön mukaan enää mahdollista.

Hulevesimaksu peritään kaikilta rakennettuilta kiinteistöiltä hulevesijärjestelmän vaikutusalueella. Hulevesijärjestelmällä tarkoitetaan kaikkia niitä rakenteita ja ratkaisuja, joilla hulevesiä johdetaan ja käsitellään. Hulevesijärjestelmän vaikutusalue puolestaan on se alue, jolla sijaitsevia kiinteistöjä kaupungin hulevesijärjestelmä palvelee. Vaikutusalue kattaa kanta-Kokkolan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan asemakaava-alueet sekä kaupungin hulevesijärjestelmästä hyötyvät kaava-alueiden reunavyöhykkeet. Alueella sijaitsee noin 9 000 kiinteistöä.

Hulevesimaksun suuruus määräytyy siten, että järjestelmää eniten kuormittavien kiinteistöjen hulevesimaksu on suurin. Maksu määräytyy kiinteistön pinta-alasta ja käyttötarkoituksesta seuraavan luokituksen mukaisesti:

1 luokka: Omakoti- ja paritalot sekä vapaa-ajan asunnot

  • Maksu on 25 €/vuosi

2 luokka: Yhtiömuotoinen asuminen, pari-, rivi- ja kerrostalot

Maksu määräytyy tontin pinta-alan mukaan seuraavasti:

  • 2 a: pinta-ala <1000 m², hulevesimaksu 75 €/vuosi
  • 2 b: pinta-ala 1000 – 5000 m², hulevesimaksu 200 €/vuosi
  • 2 c: pinta-ala 5000 – 10 000 m², hulevesimaksu 500 €/vuosi
  • 2 d: pinta-ala > 10 000 m², hulevesimaksu 750 €/vuosi

3 luokka: Liike-, palvelu- ja teollisuuskiinteistöt

Maksu määräytyy tontin pinta-alan mukaan seuraavasti:

  • 3 a: pinta-ala <1000 m², hulevesimaksu 100 €/vuosi
  • 3 b: pinta-ala 1000 – 5000 m², hulevesimaksu 250 €/vuosi
  • 3 c: pinta-ala 5000 – 10 000 m², hulevesimaksu 625 €/vuosi
  • 3 d: pinta-ala > 10 000 m², hulevesimaksu 875 €/vuosi

Kiinteistöt, joilla on hulevesille yli 5 kuution viivytysjärjestelmät, voivat anoa alennusta hulevesimaksusta. Alennettu hulevesimaksu on vähintään 10 prosenttia ko. kiinteistön maksuluokan maksusta.

Sivun alkuun

Päivitetty 10.10.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta