Olet tässä

Kaupunginhallitukselle yhteiset pelisäännöt

5.9.2017

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 4.9. yhteiset pelisäännöt kaudelle 2017–2019 muutamin sisältötarkennuksin. Kaupunginhallituksen jäsenten yhdessä sopimien toimintatapojen tarkoituksena on tukea laadukasta ja tuloksellista hallitustyöskentelyä sekä toimivaa vuorovaikutusta.

Kaupunginhallitus päätti yhteisten pelisääntöjen laadinnasta 19. kesäkuuta. Yhdessä sovittujen toimintatapojen tavoitteena on saada aikaan toimiva vuorovaikutus ja tiedonkulku poliittisen päätöksentekoprosessin eri toimijoiden välillä, kehittää kaupunginhallituksen kokousmenettelyä ja edistää vastuullista ja asiallista kokouskäyttäytymistä.

Pelisäännöt laadittiin 14.–15.8. työpajoissa, joihin osallistuivat sekä kaupunginhallituksen jäsenet että valtuuston puheenjohtajisto. Työpajatyöskentely toteutettiin osana Uuden sukupolven organisaatiot (USO) – verkostotoimintaa, jolla Kuntaliitto-konserni ja osallistujakunnat yhdessä pyrkivät kirkastamaan tulevaisuuden kunnan toimintaa ja kehittämään kuntien johtamista. USO-verkostoprojektin neljännellä toimikaudella on Kokkolan lisäksi mukana 28 kuntaa.

Pelisääntöjen yhteinen laadinta, toteuttaminen ja arviointi ovat osa hallitustyöskentelyn kehittämistä, mihin myös muissa USO-kunnissa panostetaan. Sääntöjen toteutumista ja sisältöä arvioidaan kerran vuodessa, seuraavan kerran vuosien 2017–2018 vaihteessa.

Sivun alkuun

Päivitetty 7.9.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta