Olet tässä

Kaupunginhallituksen v. 2018 budjettiesitys sisältää vähennyksiä ja kannanottoja rakennuskohteisiin

27.10.2017

Kaupunginhallitus esitteli oman budjettiesityksensä vuodelle 2018 medialle perjantaina 27. lokakuuta. Esityksen pohjana on kaupunginjohtajan tekemä talousarvioehdotus, joka esiteltiin tiedotusvälineille 13. lokakuuta.

Kaupunginhallitus on kuullut normaaliin tapaan valmistelevissa kokouksissaan toimialojen ja yhtiöiden edustajia. Budjettiesitys perustuu kaupunginhallituksen omaan keskusteluun ja äänestyksiin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Reino Herlevi toi mediatilaisuudessa esille, että jäsenillä on yhteinen tahto kaupungin talouden tasapainottamiseen ja velkaantumiskehityksen taittamiseen tällä valtuustokaudella.

Pääpiirteissään kaupunginhallituksen esitys noudattelee kaupunginjohtajan esitystä. Kaupunginhallitus lisäsi kuitenkin kaupunginjohtajan esitykseen käyttötalouden toimintakuluja noin 260 000 eurolla. Lisäys kohdistettiin kulttuurin, museon ja kirjaston palveluihin. Tämän jälkeen näihin menoihin kohdistuu 1,3 – 1,2, % prosentin vähennyspaine, yhteensä noin 65 000 euroa. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 7-5.

Kulujen lisäämisen aiheuttama heikennys tuloskehitykseen päätettiin kattaa kasvattamalla rahoitustuottoja 300 000 eurolla.

Kaupunkirakennelautakunnalle asetetaan ensi vuodelle tavoite karsia toimintakulujaan 2 prosentilla organisaatiouudistuksen toimeenpanon yhteydessä. Vähennys on laskettu kuluvan vuoden menoihin nähden. Karsintavaatimus on noin 1,1 miljoonaa euroa.

Vähennykset koskevat paikkatietopalveluita, rakentamista ja suunnittelua, tieväylien kunnossapitoa, puistoja ja liikuntapaikkoja, hankepalveluita, kiinteistönhoitoa, isännöintiä, kiinteistöjen kunnossapitoa, siivousta, ruokapalveluita, kaavoituspalveluita sekä maa- ja vesialueiden hallintapalveluita (tonttiasiat, metsänhoito, maapolitiikka, kaupunkimittaus) sekä hallintopalveluita.

Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota ja veroprosentteja marraskuun kokouksessaan

Investointien kokonaissumma pysyi lähes ennallaan. Lisäyksenä ensi vuoden investointeihin varattiin 50 000 euron määräraha Potin venesataman puhdistukseen ja virtauksen parantamiseen kanaalia leventämällä.

Varhaiskasvatuksen tilaratkaisuihin lisättiin investointeihin vuodelle 2019 Marinkaisten päiväkodin suunnitteluun 50 000 euroa ja vuodelle 2020 sen toteutukseen 500 000 euroa.

Ulkoliikuntapaikkojen rakentamiseen alun perin kokonaan vuodelle 2018 varattu 70 000 euron määräraha jaettiin tasan vuosille 2018 ja 2019.

Tekstilisäyksenä Ykspihlajan koulun rakennushankkeeseen lisättiin maininta, että hanke toteutetaan leasing -rahoituksella.

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys menee sellaisenaan käsiteltäväksi kaupunginvaltuustoon 13. marraskuuta. Samalla kertaa on tarkoitus päättää myös ensi vuoden veroprosentit ja kaupungin vuosien 2018–21 strategia.

Talousarvio ja veroprosentit käsitellään nyt ensimmäistä kertaa samassa valtuuston kokouksessa. Tällä saadaan parempi ennakoitavuus valmistelun pohjaksi ja nopeutetaan valmisteluprosessia ylipäätään.

Päivitetty 27.10.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta