Olet tässä

Valtuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion vähäisillä muutoksilla

14.11.2017

Kaupunginvaltuusto päätti ensi vuoden talousarviosta ja vuosien 2019–2020 taloussuunnitelmasta 13. marraskuuta samassa kokouksessa veroprosenttien kanssa. Talousarviosta äänestettiin 11 kertaa, mutta kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen ei tehty suuria muutoksia.

Maaseudun kehittämiseen rahoitusta valtuusto lisäsi 36 000 euroa ja hyväksyi ponnen, jonka mukaan kaupunkirakennelautakunnalle asetettava 2 prosentin toimintakulujen karsintatavoite tulee kohdentaa siten, ettei se heikennä teiden ja katujen kunnossapitoa. Tämän lisäksi valtuusto teki muutamia tekstilisäyksiä ja –muutoksia.

Kaupungin tavoitteena on tasapainottaa talous, alentaa veroastetta ja keventää lainamäärää. Kaupungin tulot eivät juurikaan kasva ensi vuonna. Tämän vuoksi talousarvio sisältää kulujen karsintaa. Säästötavoitteista huolimatta ensi vuonna talousarvion mukaan saavutetaan vain niukasti ylijäämäinen tulos, 351 000 euroa. Ylijäämäinen tulos on minimivaatimus, mutta tulos on keväällä kaupunginhallituksessa hyväksyttyä raamia heikompi.

Ensi vuodelle toimintatuottaja on budjetoitu yhteensä 94 220 854 euroa. Toimintatuotot pienevät kuluvasta vuodesta 1,8 prosenttia eli yli 1,7 miljoonaa euroa. Muun muassa varhaiskasvatusmaksujen tuotto alenee 600 000 eurolla päivähoitomaksujen alenemisen takia.

Toimintakulut ovat 356 911 414 euroa. Toimialojen budjetointi on ollut erittäin vastuullista ja lautakuntien kulubudjetit ovat pääsääntöisesti miinusmerkkisiä suhteessa kuluvaan vuoteen. Soiten palveluihin varattu ostopalvelumääräraha ja työmarkkinatuen kuntaosuuden määräraha kasvaa. Yhteensä näihin kuluihin varataan 4,1 miljoonaa euroa tätä vuotta enemmän määrärahoja.

Henkilöstökuluihin on varattu 1,3 prosenttia tätä vuotta vähemmän. Mahdollisiin palkankorotuksiin ei ole tehty erillistä varausta, vaan niiden on mahduttava henkilöstökulujen kokonaissummaan ensi vuonna.

Verotulojen on arvioitu olevan ensi vuonna 190 825 000 euroa. Muutos tämän vuoden budjettiin on 0,7 prosenttia eli 1 372 000 euroa. Vuoden 2018 verokertymään heikentää Kiky –sopimus. Valtionosuudet arvioidaan olevan enintään tämän vuoden tasolla eli 87 198 000 euroa.

Vuoden 2018 nettoinvestointeihin on varattu 19 093 000 euroa, joista varsinaisia uusia investointeja on nettomääräisesti 14 293 000 euroa. Suurimpia yksittäisiä hankkeita ovat:

  • liikenneväylät 3,5 milj. euroa
  • koulujen ja päiväkotien rakennus- ja korjaushankkeet 3,35 milj. euroa
  • kaupungintalon peruskorjaus 3 milj. euroa
  • liitoskuntien palveluverkon tilaratkaisut 1,7 milj. euroa

Rakennushankkeiden rahoitus perustuu aiempien päätösten mukaisesti leasing-tyyppisiin rahoitusvaihtoehtoihin, joiden tarkempi sisältö päätetään hankekohtaisesti.

Sivun alkuun

Päivitetty 15.11.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta