Olet tässä

Kaupunki työllistää 250 kesätyöntekijää

17.5.2017

Kokkolan kaupungin kesätyöpaikkoihin tuli määräaikaan 28.2. mennessä yhteensä 873 hakemusta vuosina 1996−2000 syntyneiltä nuorilta. Kaupungin kesätyöpaikkoihin on tähän mennessä valittu lähes 250 nuorta. Kevään aikana kesätyöpaikkoja saattaa vielä tulla tarjolle, mikäli tehtävään valittu henkilö syystä tai toisesta ei voi ottaakaan kesätyöpaikkaa vastaan. Mahdollisesti vapautuva paikka täytetään tällöin kesätyöpaikkoja hakeneiden keskuudesta.

Kesätyöntekijöitä palkataan kaupungilla lähinnä erilaisiin avustaviin työtehtäviin. Tarkoituksena on tutustuttaa nuoria työelämään, eri ammatteihin sekä kuntatyönantajaan, tarjota kokemusta palkkatyöstä, auttaa ammatinvalinnassa ja myöhemmin varsinaiseen työelämään siirtymisessä. Opinnoissaan pidemmälle edenneitä tai jo ammattiin valmistuneita taas palkataan tilanteen mukaan vaativampiin työtehtäviin sijaisiksi.

Kaupunki on tarjonnut vuosittain kesätöitä noin 250 nuorelle. Viime vuonna kesätyöpaikkoja haki 941 nuorta, joista kesätyöpaikka tarjottiin 287 nuorelle. Heistä tekninen toimi työllisti yli puolet (155 kesätyöntekijää). Sivistystoimessa työskenteli 52, keskushallinnossa 41 ja sosiaali- ja terveystoimessa 39 kesätyöntekijää. Tänä vuonna hakemuksien määrään vaikutti omalta osaltaan sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten vastuulle.

Valituille kesätyöntekijöille järjestetään yhteinen palvelusuhdeinfo 5.6. työtehtävässä ja -pisteessä tapahtuvan perehdyttämisen ja ohjaamisen lisäksi. Kesätyöinfossa nuorille kerrotaan kaupungista työnantajana sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista. Tilaisuudessa käydään läpi niin työsopimukseen, palkkaukseen, työaikaan, työturvallisuuteen kuin viestintäänkin liittyviä asioita.

Päivitetty 18.5.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta