Olet tässä

Kokkolan kaupungin uusi strategia hyväksyttiin kaupunginhallituksessa

24.10.2017

Strategian keskeisenä teemana on uudistuminen, talouden tasapainottaminen ja kaupungin rooli mahdollistajana aiemman toteuttajaroolin rinnalla. Näillä seikoilla varaudutaan toiminnan ja talouden muutoksiin kun tiedossa on muun muassa maakuntahallinnon uudistus ja siitä johtuvat muutokset kaupungin tulo- ja veropohjaan.

Strategia painottaa uusia näkökulmia kaupungin toimintaan: uudistumisen, palveluprosessien tarkastelun, kuntalaisten osallistumisen palvelujen tuotantoon sekä yhteistyön niin yritysten, kuntayhteisöjen kuin valtakunnallisten toimijoiden suuntaan.

Kaupunginhallitus on käsitellyt strategiaa kokouksissaan aiemmin kahdesti. Ennen maanantain 23.10. kokousta pyydettiin jäseniltä vielä täydennyksiä ja muutosehdotuksia. Ne olivat luonteeltaan täydentäviä ilmauksia, kokonaan uusia avauksia strategiaehdotukseen ei tullut. Palautteiden pohjalta strategiaan lisättiin kaksikielisyyttä ja yhteistyöhakuisuutta koskevaa tekstiä.

Kokouksessa tuotiin esille vielä tavoite Kokkolan aseman vahvistamisesta maakuntakeskuksena sekä korostettiin imagon ja brändin merkitystä vetovoimalle.

Kokouksessa äänestettiin valtuustokauden yhdestä kokonaistavoitteesta, joka on konsernivelan vähentäminen 10 prosenttia tällä valtuustokaudella. Äänestys tehtiin ehdotuksen 5 % ja luonnoksessa esitetyn 10 % välillä. Äänet jakautuivat 6-6, jolloin puheenjohtajan ääni ratkaisi ja alkuperäinen 10 % tavoite jäi voimaan.

Strategia linjaa kaupungin toimintaa kuluvan valtuustokauden eli vuodet 2018–21. Uusi kuntalaki edellyttää kuntia laatimaan strategian linjaamaan nimenomaan kuntaorganisaation omaa kehittämistyötä.

Seuraavaksi strategiaa käsitellään kaupunginvaltuustossa 13. marraskuuta.

Päivitetty 25.10.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta