Olet tässä

Teknisen palvelukeskuksen organisaatiomuutokselle hyväksyntä kaupunginhallituksessa

28.11.2017

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.11. teknisen palvelukeskuksen organisaatiomuutoksen. Kaupunginhallitukselle antamissaan lausunnoissa kaupunkirakenne- sekä rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyvät yksimielisesti organisaatiomuutoksen. Organisaatiomuutos aiheuttaa hallintosääntöön tehtäväjaon, vastuualueiden ja nimikkeiden osalta muutoksia, jotka kaupunginhallitus päätti esittää valtuuston hyväksyttäväksi.

Teknisen palvelukeskuksen uusi organisaatiomuoto Kokkolan kaupunkiympäristö koostuu viidestä vastuualueesta:

  • Kaupunkialueet (nykyiset maapolitiikan, maasto- ja kaupunkimittauksen sekä metsäpalveluiden yksiköt)
  • Kaupunkisuunnittelu (nykyiset kaupunkiympäristön suunnittelutoiminnot, kaavoitus, yhdyskuntatekninen suunnittelu sekä paikkatiedot)
  • Kaupunkiluvitus (nykyiset rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut ja pysäköinninvalvonta).
  • Kaupunkirakentaminen (nykyiset hankepalvelut, rakennusten kunnossapito, yhdyskuntatekniikka, puistojen ja liikuntapaikkojen rakentaminen sekä kunnossapito, liikenneväylien kunnossapito ja aluepalvelut)
  • Kaupunkitoimitilat (nykyiset kiinteistöjen isännöinti ja talonmiespalvelut sekä puhtaus- ja ruokapalvelut)

Organisaatiomuutoksessa tavoitteena on selkeyttää johtamisjärjestelmää ja vähentää byrokratiaa ja päällekkäisyyksiä. Viiteen vastuualueeseen siirtymisen ohella vahvistetaan poikkihallinnollisten kaupunkitiimien toimintaa. Kaupunkitiimejä ovat maankäyttöryhmä, kaupunkisuunnitteluryhmä, tilaryhmä, rakennuslupakollegio, rakennuttaminen sekä yhdyskuntatekniikka ja liikenne.

Kaupunkirakennelautakunnan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan toiminta vastuineen jatkuu entisellään.

Organisaation muutoksella ei ole määrällisiä henkilöstövaikutuksia, kehittäminen on lähtenyt toiminnan tarpeista ja tavoitteena on henkilöstöresurssien parempi hallinta ja sijoittuminen sekä yhteiskäyttö. Tavoitteena on sujuvoittaa suunnitteluprosesseja, selkeyttää roolituksia, parantaa resurssien käyttöä ja koordinointia sekä sujuvoittaa palveluprosessia ja asiakaspalvelua.

Muutoksessa vastuualueita ja työtehtäviä yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, millä on vaikutusta esimiesten asemaan ja vastuihin.

Sivun alkuun

Päivitetty 28.11.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta