Olet tässä

Kaupunginjohtajan toiminnan alkukaudesta hyvä arvio

17.1.2017

Kaupunginjohtaja Stina Mattila aloitti Kokkolan vs. kaupunginjohtajana elokuun alussa 2016. Tehtävä on määräaikainen seitsemän vuoden virka.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuussa 2016 johtajasopimuksen, jonka mukaan kaupunginjohtajan toimintaa arvioidaan edelliseltä vuodelta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Arvioinnin tekevät kaupunginhallituksen puheenjohtajisto ja kaupunginjohtaja yhdessä.

Viranhoidon ensimmäistä puolta vuotta koskeva arviointi on tehty, ja se käsiteltiin kaupunginhallituksessa maanantaina 16. tammikuuta. Arviot Stina Mattilan toiminnasta ovat erittäin hyviä. Kaupunginjohtaja on tarttunut tarmokkaasti johtajasopimuksessa määriteltyyn toimeen.

Arvioinnissa on määritelty tämän vuoden keskeiset tavoitteet, minkä lisäksi huomioidaan muu kaupunginjohtajan tehtävään kuuluva johtamistyö. Tavoitteet kohdistuvat kaupunginjohtajan keskeisille alueille eli yhteiskuntasuhteisiin ja edunvalvontaan sekä konsernijohtamiseen.

Aluehallinnon uudistuksen myötä tavoitteeksi asetetaan maakuntavalmisteluun vaikuttaminen, etenkin maakuntakeskuksen aseman vahvistaminen suhteessa muihin maakuntiin, sekä yhteistyö naapurimaakuntiin keskuskaupungin näkökulmasta.

Kaupungin kärkihankkeisiin, eli satamaväylään ja rautatientoriin, toivotaan kaupunginjohtajalta edelleen vahvaa panosta.

Konsernijohtamisen alueella toivotaan johtamisjärjestelmän uudistamista parhaillaan päätettävänä olevan uuden hallintosäännön pohjalta. Tämä edellyttää toimialojen uusien toimintasääntöjen laatimista ja käyttöönottoa vuoden 2017 loppuun mennessä. Konsernijohtamiseen liittyy myös rakenteellisten muutosten valmistelu ja saattaminen päätöksentekoon kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti.

Tulevan valtuustokauden 2017–20 kattava tavoite on kaupungin henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen viidellä prosentilla alle vastaavien maakuntakeskusten keskiarvon.

Päivitetty 17.1.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta