Olet tässä

Kokkola osallistuu Kuntaliiton ARTTU2 –kuntalaiskyselyyn

23.2.2017

Kaikkiaan 32 450 kansalaista ympäri Suomea saa lähiviikkojen aikana postitse kyselylomakkeen, jossa kysytään vastaanottajan käsityksiä omasta asuinkunnastaan ja sen tavasta hoitaa asioita.

Samalla selvitetään, mitä vastaajat ajattelevat kunnallisista palveluista ja miten he osallistuvat kuntansa päätöksentekoon. Kyselyn toteuttaa Feelback Oy, ja sen tilaajana on Suomen Kuntaliitto. Kokkola osallistuu kyselyyn yhtenä 40 kunnasta.

Nyt toteutettava kysely on yksi laajimmista kuntalaisten näkemyksiä kartoittavista selvityksistä. Edelliset vastaavanlaajuiset kyselyt on tehty vuosina 2015, 2011 ja 2008. Kysely tarjoaa kunnille tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa alkukesällä 2017.

Aiemmat kyselyt ovat tuoneet Kokkolaankin tietoa kuntalaisten kokemuksista ja odotuksista. Laaja, kunnan koko palvelu- ja toimintakenttää kuvaava kysely luo kattavan kuvan miten kunta koetaan toimijana ja asuinpaikkana asukkaiden keskuudessa eri toimintojen kautta.  Kysely antaa myös tietoja, miten kuntalaiset itse osallistuvat kunnan toimintaan.

Tässä kyselyssä selvitellään myös, miten vastaajat kokevat tulevan sote- ja maakuntauudistuksen sekä monissa kunnissa käynnissä olevat palveluihin liittyvät uudistukset.

Kokkolassa kyselyn saa postitse kaikkiaan 1000 henkilöä. Kysely lähetetään suomen- ja ruotsinkielisenä 18 vuotta täyttäneille kuntalaisille Väestörekisterikeskuksen otoksen mukaisesti. Kokkolan kaupunki ei ole osallistunut vastaanottajien valintaan.

Postikyselyn saajat voivat vastata kyselyyn myös sähköisesti. Ohjeet sähköisesti vastaamiseen kerrotaan kyselykirjeessä. Kaupunki toivoo mahdollisimman monen otokseen valikoituneen vastaavan kyselyyn.

Sivun alkuun

Päivitetty 23.2.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta