Olet tässä

Kokkola elinvoimassa valtakunnallisesti hyvällä tasolla

30.5.2017

Kokkolassa tänä keväänä ensimmäistä kertaa sähköiselle alustalle tehty elinvoimamittaus osoittaa, että keskustan kuumien yritysten eli lauantailiikkeiden ja lauantaisin asiakkaita palvelevien ravintoloiden määrä on suurehko maakuntakeskuksen asukasmäärään nähden. Myös liiketilojen kokonaismäärä on suuri vertailukaupunkeihin nähden.

Kokkolan elinvoimaluku tämän vuoden elinvoimalaskennassa on 3,518, kun keskiarvo 25 mukana olleessa 25 kaupungissa on 3,00 asukaslukuun suhteutettuna. Elinvoimaluvussa vertaillaan kuumien yrityksien määrää tyhjiin liiketiloihin suhteutettuna kunnan asukaslukuun.

47 000 asukkaaseen suhteutettuna Kokkolan elinvoimaluku on hyvällä tasolla. Elinvoimamittauksessa keskeisintä ovat muutokset edelliseen vuoteen verrattuna eikä niinkään suora vertailu eri kaupunkien välillä. Kokkolassa mittaus suoritettiin nyt ensimmäistä kertaa sähköisellä alustalla.

Kokkolan kaupallisessa ydinkeskustassa on katutasossa lähes 400 yritystä, joista 51 prosenttia tekee lauantaikauppaa. Elinvoimaisessa kaupunkikeskustassa lauantaiyritysten osuus tulee aina olla selvästi yli puolet. Kokkolassa ydinkeskustan lauantaikauppaa tukevat Heinolankaaren ja Mesilän tilaa vievät arkipäivän kaupat. Heinolankaaren 100 liikkeestä arkipäivän kauppaa tekee 51 prosenttia ja Mesilän yli 60 liikkeestä lähes 90 prosenttia on arkiyrityksiä.

Kokkolassa elinvoimalukua heikentää tyhjien liiketilojen kokonaismäärä, joka on 8,6 prosenttia. Määrä on kuitenkin valtakunnallisesti verrattuna kohtuullinen ja se jää selvästi alle 10 prosentin, mikä on myös elinvoimaisessa kaupungissa tavoitteena.

Keskustan kehittämisen tunnusluvuissa seurataan lauantaiyritysten, ravintolamaailman ja tyhjien liiketilojen kaupunkikohtaista kehittymistä. Maakuntakeskus Kokkolan todellisessa kaupallisessa kehittymisessä seurataan myös muun muassa yksityisiä investointeja kaupalliseen ydinkeskustaan. Kokkolaan on investoitu viimeisen 10 vuoden aikana noin 80 miljoonaa euroa yksityistä rahaa, ja viime vuosinakin yli 5 miljoonaa euroa. Lisäksi tänä vuonna saneerataan jopa 20 liiketilaa.

Haasteina Kokkolan kaupalliselle kehittymiselle voidaan pitää sitä, että suuria, megaluokan yritystapahtumia ei saada Kokkolan riittämättömän tapahtumatila- ja majoituskapasiteetin takia. Seinäjoella ja Vaasassa puitteisiin on ja tullaan edelleen panostamaan ja ne ovatkin valtakunnallisten suurtapahtumien suosiossa. Seinäjoen ydinkeskustan kauppa saa valtakunnallisista suurtapahtumista vuositasolla noin 15 miljoonaa euroa. Vaasan stadionille puolestaan yksi kansainvälisen tähden konsertti vetää lähes 7 000 kävijää.

Sivun alkuun

Päivitetty 30.5.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta