Olet tässä

Kokkolan urheilutalolle viiden vuoden jatkoaika

21.12.2017

Ympäristöterveyslautakunta päätti kokouksessaan 20.12, että urheilutalon maapohjahallia, juoksurataa sekä toisen kerroksen palloilusalia uhannut käyttökielto raukeaa, mikä Kokkolan Urheilutalo Oy:n toimenpide-ehdotukset toteutetaan esitetyn mukaisesti. Tiloja voidaan käyttää vuoden 2022 loppuun saakka, mikäli esitettyjen toimenpiteiden jälkeen ei ilmene terveyshaittoja. Mikäli terveyshaittoja ilmenee, asia otetaan uudelleen harkintaan.

Lautakunnan päätöksen mukaan terveydensuojeluviranomaiselle tulee toimittaa ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä kirjallinen suunnitelma korjausten aikaisista suojauksista käyttäjien terveydensuojelun kannalta sekä haitta-ainekartoitusraportit.

Lisäksi ympäristöterveydenhuollon viranhaltijoiden tulee toimittaa säännöllisesti tietoa urheilutalon tilanteesta lautakunnalle.

Lautakunta myös vaatii raportin suoritetuista toimenpiteistä 31.10.2018  mennessä.

Päivitetty 22.12.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta