Olet tässä

Kokkolan suomalaiselle lukiolle luonnontiede- ja teknologiapainotteinen erityinen koulutustehtävä

30.10.2017

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt Kokkolan suomalaiselle lukiolle luonnontiede- ja teknologiapainotteisen erityisen koulutustehtävän. Kaiken kaikkiaan erityinen koulutustehtävä myönnettiin 75 lukiolle ja valtakunnallinen kehitystehtävä 11 lukiolle. 

Nyt tehdyt päätökset koskevat elokuussa 2018 alkavaa koulutusta. Erityisellä koulutustehtävällä tarkoitetaan opetusta, jossa olennaisessa määrin painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta tai opintokokonaisuutta ja voidaan poiketa lukiokoulutusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä.

Päätökset tehtiin koulutuksen järjestäjien keväällä toimittamien hakemusten perusteella. Hakemuksia jätettiin kaiken kaikkiaan 131 kappaletta. Näistä luonnontieteiden ja matematiikan erityistä koulutustehtävää haki yhteensä 22 koulutuksen järjestäjää. Päätökset perustuvat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointiin ja opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän esitykseen.

Erityisen koulutustehtävän myöntäminen edellyttää tarvetta haetun koulutuksen järjestämiseen sekä osaamisen syventämiseen ja opiskelumahdollisuuksien monipuolistamiseen. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arvion mukaan Kokkolan suomalaisen lukion luonnontiede- ja teknologiapainotteisella opetuksella on yhteys paikalliseen metalli- ja kemianteollisuuteen sekä ammattikorkeakouluun ja muihin, lähinnä paikallisiin toimijoihin. 

Luvan myöntämisen perusteena on myös se, että koulutuksen järjestäjällä on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset järjestää erityisen koulutustehtävän mukaista koulutusta.

Sivun alkuun

Päivitetty 30.10.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta