Olet tässä

Kulttuuri-, kirjasto- ja museotoimen tilannekatsaus laadintaan

7.2.2017

Kaupungin uuden, kesällä 2017 aloittavan valtuustokauden kattavan strategian valmisteluun varaudutaan useilla selvittelytoimilla. Tähän liittyy muun muassa meneillään oleva varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen palveluverkkojen selvitys. Seuraavaksi tarkastelu ulotetaan kaupungin kulttuuri-, kirjasto ja museotoimeen.

Kaupunginhallitus hyväksyi 6.2.2017 ehdotuksen kaupungin kulttuuritoimen, kirjastoimen ja museotoimen tilannekuvan laadinnasta. Tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen katsaus nykyisestä toiminnasta. Tarkastelu kattaa toimintamuotojen kuvauksen lisäksi talouden, henkilöstön, toimipisteet ja yhteistyökumppaniverkostot. Selvitys tehdään kaupungin omana työnä.

Näiden tietojen pohjalta työhön nimetty viranhaltijaryhmä laatii yhteenvedon ja tekee kaupunginhallitukselle esityksen, jonka tukee strategiaa ja talousarvion laadintaa.

Esitys tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn huhtikuun 2017 loppuun mennessä. Myös kuntalaisten kuuleminen esimerkiksi otakantaa.fi-palvelun kautta on pohdittavana valmistelun edetessä.

Päivitetty 8.2.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta