Olet tässä

Kirjasto ja lyhyet välimatkat parasta keskustassa

17.2.2017

Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus osallistua Rautatietorin kehittämiseen vastaamalla kyselyyn Otakantaa.fi –palvelussa 9.−16.2. Kysely sisälsi kysymyksiä myös nykyisestä keskustasta ja sen palveluista. Kokkolan keskustan parhaimpina puolina pidetään lyhyitä etäisyyksiä, kirjastoa ja kauppakeskusta. Liikkeet ja kirjasto ovat myös vastaajien tällä hetkellä eniten käyttämiä palveluita keskustassa.

Vastaajien mielestä parasta Kokkolan keskustassa on lyhyet välimatkat. Tämä mainitaan yli puolessa vastauksista. Myös kirjastoa ja kauppakeskus Chydeniaa pidetään keskustan parhaimpina puolina. Kumpainenkin mainitaan yli viidenneksessä vastauksista. Kaiken kaikkiaan kysymykseen annettiin yhteensä 67 vastausta.

Kysyttäessä mitä palveluita vastaajat tällä hetkellä keskustassa käyttävät, kirjasto mainitaan lähes 60 prosentissa vastauksista. Yli 70 prosentissa vastauksissa mainitaan keskustan kauppaliikkeet. Kaiken kaikkiaan kysymykseen annettiin yhteensä 64 vastausta.

Rautatientorin kehittämiskyselyyn vastasi yhteensä 81 vastaajaa. Heistä suurin osa on asukkaita ja noin kymmenesosa yrittäjiä. Vastaajista 37 prosenttia on 40−64 –vuotiaita, 30 prosenttia 18−29 –vuotiaita ja 21 prosenttia 30−39 –vuotiaita. Alle 18 – ja yli 65 –vuotiaat vastaajat jäivät vähemmistöön. Vastaajista 37 prosenttia asuu keskustassa.

Sivun alkuun

Päivitetty 17.2.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta