Olet tässä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan 1.1.2018 alkaen

8.12.2017

Varhaiskasvatuksessa (päivähoidossa) olevien lasten asiakasmaksut (päivähoitomaksut) tarkistetaan 1.1.2018 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen takia.

Huoltajien tulee toimittaa perheensä tuloselvitykset lapsen nykyiseen hoitopaikkaan viimeistään
pe 15.12.2017. Kaikki tuloselvitykset tulee toimittaa samassa kirjekuoressa, kirjoita kuoreen lapsen nimi ja hoitopaikka.

Jos tuloselvityksiä ei toimiteta, peritään päivähoidosta 1.1.2018 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen enimmäismaksu.

Tuloselvityksiä ei tarvitse toimittaa, jos perheenne tulot ylittävät enimmäismaksun tulorajan.

Käy tarkistamassa tästä linkistä muuttuvat tulorajat sekä sisarusalennus.

Päivähoitomaksun tarkistamiseksi tulojen mukaiseksi tulee molempien yhteistaloudessa asuvien huoltajien (tai huoltaja sekä huoltajan avo/aviopuoliso) toimittaa mm. seuraavat tuloselvitykset siitä tulosta mitä tulee saamaan 1.1.2018 alkaen:

 • verotuspäätös ja erittelyosa vuodelta 2016 (kaikkien vanhempien toimitettava)
 • palkkatodistus tai palkkalaskelma, josta ilmenee vuoden 2017 ansiokertymä sekä maksetut     lomarahat (jos työsuhteesi jatkuu edelleen)
 • päätös sekä maksuilmoitus työttömyysturvasta
 • päätös eläkkeestä (vanhempi, puoliso, lapsi)
 • päätös äitiys- tai vanhempainrahasta
 • päätös kotihoidontuesta
 • päätös osittaisesta tai joustavasta hoitorahasta
 • päätös opintorahasta
 • päätös aikuiskoulutustuesta
 • selvitys lapsen saamasta elatusavusta tai – tuesta tai vanhemman suorittamasta  elatusavusta
 • selvitys muista tuloista (esim. vuokra-, osinko-, maa- ja metsätaloustulot)
 • yrittäjän tulee täyttää yrittäjän tuloselvityslomake sekä toimittaa myös lomakkeessa mainitut tuloselvitykset

Jos lapsen varhaiskasvatusmaksu on tarkistettu viimeksi marraskuussa 2017 ja molemmat yhteistaloudessa asuvat huoltajat (tai huoltaja sekä huoltajan avio/avopuoliso) ovat toimittaneet vuoden 2016 verotuspäätöksen ja erittelyosan, sekä muut ajankohtaiset tuloselvitykset, ei tuloselvityksiä tarvitse toimittaa uudelleen jos tulot jatkuvat samanlaisina 1.1.2018 alkaen.

Ota ystävällisesti yhteyttä varhaiskasvatuksen toimistopalveluihin, mikäli olet epätietoinen siitä, mitä tuloselvityksiä perheesi tulee toimittaa: varhaiskasvatus@kokkola.fi tai 040 806 5089 ma, ke ja pe klo 9-11.

Päivitetty 8.12.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta